Gröna obligationer

Gröna obligationer

Intresserad av att handla med gröna (hållbara) obligationer? KPMG hjälper ert företag med struktur och ramverk, med hänsyn till era hållbarhetsmål.

Sedan maj 2015 handlas det med gröna (hållbara) obligationer på Stockholmsbörsen.

KPMG kan sätta upp ramverk, övervaka och granska gröna obligationer

Gröna obligationer är en alltmer attraktiv mekanism för att anskaffa kapital för projekt, tillgångar eller andra aktiviteter som gynnar ekonomi, miljö och samhälle.

Den globala gröna obligationsmarknaden växer snabbt. För åtta år sedan existerade gröna obligationer knappt. I Sverige emitterades de första gröna obligationerna 2013. Sedan maj 2015 handlas det med gröna (hållbara) obligationer på Stockholmsbörsen. Som brukligt är på en snabbt växande marknad uppstår en rad frågor: Vad är en grön obligation? Hur sätter man upp ett tydligt ramverk med tydliga kriterier för en grön obligation? Hur övervakar vi och rapporterar på en grön obligation?

KPMG kan hjälpa till med den finansiella strukturen av obligationen, välja/sätta upp ramverk och principer för gröna obligationer samt med att anpassa gröna obligationer till företagets bredare hållbarhetsperspektiv och strategiska mål. KPMG kan också granska gröna obligationer och intyga att obligationen finansierat projekt som uppfyller ramverket/kriterierna.

Kontakta oss