Den spanska regeringen vill införa en ny förmögenhetsskatt som ska jämna ut skillnaderna i beskattning i de autonoma regionerna. Den tillfälliga nya skatten kan börja tas ut redan i år.

Genom att införa en tillfällig ”solidaritetsskatt” för fysiska personer med en nettoförmögenhet om 3 miljoner euro eller mer hoppas den spanska regeringen öka landets skatteintäkter.

Förslaget syftar också till att jämna ut skillnaderna i uttag av förmögenhetsskatt i landets autonoma regioner. Den nya skatten föreslås tas ut årligen och administreras av den spanska staten och personer som betalar förmögenhetsskatt i någon av regionerna föreslås kunna dra av den regionala förmögenhetsskatten.

Regionerna har i dag möjlighet att påverka nivån på uttaget av förmögenhetsskatt i Spanien. Till exempel har Andalusien nyligen helt avskaffat förmögenhetsskatten (se tidigare TaxNews). I praktiken suddas de regionala skillnaderna i skattenivå om solidaritetsskatten införs.

Lagstiftningsarbetet pågår fortfarande men enligt KPMG:s lokala skatteexperter i Spanien kan den nya skatten börja tas ut redan i år om parlamentet antar lagstiftningen senast den 30 december (se KPMG Spaniens genomgång av skatteförslaget i TaxAlert).

Lagen förväntas gälla under en tvåårsperiod men kan förlängas efter en utvärdering.

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Spanien beräknas skatteunderlaget på den globala förmögenheten. Men förslaget får även konsekvenser för den som är begränsat skattskyldig i Spanien. Begränsat skattskyldiga kan behöva skatta på tillgångar i eller kopplade till Spanien, till exempel fastigheter.

En begränsat skattskyldig person som äger tillgångar i Spanien som blir föremål för solidaritetsskatt blir också deklarationsskyldig.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.