De lokala politikerna i Andalusien har beslutat att inte ta ut någon förmögenhetsskatt. Beslutet fattades i måndags den 19 september och träder i kraft redan onsdag den 21 september 2022.

Den spanska förmögenhetsskatten är en statlig skatt. De lokala autonoma regionerna kan dock fatta beslut om förmögenhetsskattens storlek och välja att helt eller delvis befria sina regioner. Madrid har sedan en lång tid haft undantag från förmögenhetsskatt och nu sällar sig Andalusien också till de regioner med lägst förmögenhetsskatt i Spanien. För personer som är bosatta i Spanien, beräknas förmögenhetsskatten på samtliga tillgångar oavsett var i världen de befinner sig, bolag, fastigheter mm. Personer som inte är bosatta i Spanien behöver bara betala förmögenhetsskatt på spanska fastigheter. Det finns ett grundavdrag på 700 000 EUR.

Andalusien har länge arbetat för att attrahera utländska investerare. Genom att ta bort förmögenhetsskatten (som står för 0,6% av regionens skatteintäkter) tror man sig kunna attrahera 7 000 nya invånare.

Man kommer även att sänka inkomstskatten i Andalusien med 4,3%.

Går du i tankar på att flytta till Spanien, kontakta oss så hjälper vi att se över din situation.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.