Nils Wetternin Nyberg

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Nils har arbetat med skattefrågor sedan 2012, ofta i internationella sammanhang. Nils arbetar med internationella skattefrågor, generationsskiften, kompensationsfrågor, incitamentsprogram, carried interest, omstruktureringar, inflyttning till Sverige, samt flytt från Sverige, frivilliga rättelser, ärenden hos Skatteverket, fåmansbolag m m.

 • Employment Compensation, Benefits and Employment Tax
 • Global Mobility Advisory Services
 • IES Tax Compliance
 • IES Tax Compliance Payroll Services
 • International Executive Services
 • Private Equity
 • Skatt
 • Tax Services to Individuals
 • Jur kand., Uppsala universitet

 • Utbytesstudier, Zürich universitet

 • Auktoriserad skatterådgivare

 • Medlem i FAR

 • Medlem i nätverket KPMG International Private Clients