I samband med ansökan om arbets- och uppehållstillstånd kommer Migrationsverket börja att kräva att individer visar upp sitt pass personligen innan beslut i ärendet kan fattas. 

Det innebär att personer som omfattas av kravet kommer behöva besöka en svensk ambassad för att personligen uppvisa sitt pass innan ansökan om arbetstillstånd beviljas. Vid ansökningar om förlängt arbetstillstånd ska passet visas upp genom ett besök hos Migrationsverket.  

För att undvika en större administrativ börda kommer besöket hos ambassaden kunna kombineras med besök för att lämna biometri, det vill säga lämna fingeravtryck och fotograferas för att få sitt uppehållstillståndskort. 

Bakgrunden till de nya reglerna är kritik från riksrevisionen där Migrationsverket nu får i uppdrag att öka kontrollen att granska personers pass i samband med ansökan om arbets- och uppehållstillstånd. 

De nya reglerna kommer börja gälla från och med den 1 november 2022. 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Läs mer
Read the article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss