Vi har i tidigare TaxNews skrivit att en konsekvens av Brexit är att brittiska medborgare samt deras familjemedlemmar som varit bosatta i Sverige innan den 1 januari 2021 behöver inkomma med en ansökan om uppehållsstatus. 

Initialt skulle tidsfristen för att ansöka om uppehållsstatus löpa ut 30 september men regeringen har nu beslutat att förlänga detta till 31 december 2021. 

KPMG:s kommentar

Det är mycket viktigt att inkomma med ansökningar innan årsskiftet. Brittiska medborgare som inte har gjort det i tid kommer efter årsskiftet vistas illegalt i Sverige 

Eftersom brittiska medborgare tidigare inte behövde arbets- och uppehållstillstånd är det många bolag som saknat information avseende vilka som kan omfattas av kravet på uppehållsstatus. Det är därför viktigt att göra en översyn inför årsskiftet om det är så att det finns risk för att anställda inte har ansökt om uppehållsstatus. 

KPMG rekommenderar bolag som är osäkra på om deras anställda med brittiska medborgarskap har registrerat sig eller inte att gå ut med information avseende detta för att säkerställa att gällande regelverk uppfylls.

Vid frågor om detta eller assistans med själva ansökningarna kontakta gärna oss för mer information. 

Läs mer
Read the article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss