Auditul Situatiilor Financiare - România

Auditul Situatiilor Financiare - România

Abordarea KPMG asigură un audit robust și minuțios care se concentrează asupra aspectelor esențiale.

Abordarea KPMG asigură un audit robust și minuțios.

Un audit realizat de KPMG oferă atât o asigurare independenta cât și informații ample care fundamentează opinia de audit. Un astfel de audit este provocator prin obiectivitatea sa și util prin identificarea riscurilor emergente. 

Ce doriți să obțineți?

  • Valoare adăugată ca rezultat al procesului de audit
  • Comunicare eficientă cu managementul si acționarii
  • Eficiență crescută
  • Soluționare rapidă a aspectelor legate de contabilitate
  • Independență și obiectivitate

Răspunsuri!

Auditul realizat de KPMG se bazează pe înțelegerea factorilor de influență în activitatea clienților noștri și a riscurilor aferente. Aceasta abordare asigură un audit robust și minuțios care se concentrează asupra aspectelor esențiale.Există patru faze principale in cadrul acestui proces:

  • Planificarea – identificăm și confirmăm principalele riscuri.
  • Identificarea si testarea controalelor - evaluam modul în care au fost concepute și implementate controalele selectate, informăm conducerea asupra oricăror aspecte identificate și efectuăm revizuirea interimara.
  • Fundamentarea - efectuam teste de detaliu asupra ariilor care necesita o atenție deosebita.
  • Finalizarea – emitem opinia de audit si ne exprimăm părerea asupra principalelor domenii de interes din societatea dumneavoastra. 

Care sunt beneficiile dumneavoastră?

Eficientizarea activității printr-o abordare concentrată asupra riscurilor cheie, susținută de o tehnologie de ultima generație.

Comunicare periodică si implicarea substanțiala a partenerilor pentru identificarea în timp util si discutarea riscurilor emergente.

Un management coordonat al echipei de audit pentru a reduce implicarea clientului.

Menținerea relațiilor post-audit pentru a discuta și aborda problemele care apar, în vederea asigurării unei îmbunătățiri continue.

Profesioniștii dedicați ai KPMG lucrează în colaborare cu conducerea executivă a clienților, cu membrii consiliilor de administrație, reprezentanții organismelor de reglementare și ai mediului academic pentru a înțelege mediul de afaceri în continuă schimbare. Putem apoi împărtăși cunoștințele firmelor noastre membre cu clienții la nivel global prin intermediul următoarelor centre de resurse:

The Audit Committee Institute (ACI) înființat pentru a-i ajuta pe membrii comitetelor de audit să fie la curent cu aspecte legate de guvernanță, audit, contabilitate și raportare financiară.

The International Standards Group înființat pentru a oferi asistență clienților și personalului profesional al firmelor membre în aplicarea și interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și Standardelor Internaționale de Audit în numeroase jurisdicții din întreaga lume.

The 404 Institute înființat ca un forum în care organizațiile pot afla mai multe informații legate de secțiunea 404 din Legea Sarbanes-Oxley și pot discuta modalități de abordare a evoluției controalelor interne. De la înființarea sa în anul 2004, institutul are în prezent peste 5000 de membri in 50 de tari.

Mai mult despre KPMG în România