Cezar Furtună

Partener, Head of Audit

KPMG in Romania

Cezar Furtună s-a alăturat KPMG în România în anul 1998, acumulând până în prezent o experiență semnificativă în practica de audit și consultanță din cadrul departamentului Servicii Financiare al KPMG Romania. Cezar este cunoscut si respectat atât în sectorul public, cât şi in cel privat din acest domeniu. Atitudinea calmă şi abordarea minuţioasă corespund perfect climatului economic actual. A organizat şi condus numeroase echipe de audit și consultanță, astfel încât experienţa şi abilităţile echipei sale să răspundă nevoilor clientului. Cezar este membru ACCA din Marea Britanie si al Camerei Auditorilor Financiari din România.

 • Audit
 • High Growth Markets
 • Internal audit
 • International Markets
 • Mature markets
 • Middle Market
 • National Markets
 • Risk Management
 • Small Enterprises
 • Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice, Bucureşti

 • Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR)

 • Membru al Asociației Experților Contabili și Contabililor Autorizați, Marea Britanie - ACCA Fellow

 • INSEAD Executive Banking School