Doradztwo finansowe w procesie restrukturyzacji

Doradztwo finansowe w procesie restrukturyzacji

Kluczem do powodzenia restrukturyzacji jest opracowanie odpowiedniej strategii i umiejętne planowanie.

Kluczem do powodzenia restrukturyzacji jest opracowanie odpowiedniej strategii.

Restrukturyzacja jest złożonym i wielopłaszczyznowym procesem, obejmującym aspekty finansowe, biznesowe oraz prawne. Kluczem do powodzenia restrukturyzacji jest opracowanie odpowiedniej strategii i umiejętne planowanie.

Każdy proces restrukturyzacyjny wymaga innego podejścia w celu wypracowania odpowiedniej strategii wyjścia z trudnej sytuacji. Opracowanie skutecznego planu restrukturyzacyjnego wymaga doświadczenia branżowego połączonego z ekspercką wiedzą finansową. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi w połączeniu z wiedzą finansową pozwala przeanalizować i wybrać najkorzystniejszy wariant restrukturyzacji.

 

Doradztwo finansowe KPMG w procesach restrukturyzacyjnych obejmuje m.in. następujące usługi:

 • przygotowanie/weryfikacja planu restrukturyzacyjnego,
 • przygotowanie/weryfikacja modelu finansowego zawierającego długoterminowe prognozy finansowe,
 • przygotowanie planu spłaty wierzytelności,
 • przygotowanie harmonogramu restrukturyzacji,
 • pomoc w negocjacjach warunków restrukturyzacji wierzytelności instytucji finansowych i innych wierzycieli,
 • pomoc w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania wspierających płynność spółki,
 • wycena akcji, udziałów lub majątku przeznaczonego do sprzedaży,
 • doradztwo przy sprzedaży akcji, udziałów, aktywów,
 • kontrola i okresowy monitoring działalności dłużnika.

 

Usługi finansowe:

 1. weryfikacja przesłanek do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia o upadłości (wykazanie trwałej utraty płynności finansowej lub gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku a stan ten utrzymuje się przez 24 miesiące),
 2. sporządzenie planu restrukturyzacyjnego m.in.:
  • opis spółki,
  • opis rynku,
  • analiza sytuacji finansowej dłużnika,
  • proponowana strategia prowadzenia spółki,
  • planowane środki restrukturyzacyjne i ich harmonogram,
  • metody i źródeł finansowania,
  • prognoza wyników na kolejne 5 lat w dwóch wariantach,
 3. opracowanie modelu finansowego zawierającego prognozy finansowe będące podstawa opracowania planu restrukturyzacyjnego z uwzględnieniem jego warunków,
 4. sporządzenie spisu wierzytelności,
 5. opiniowanie możliwości wykonania układu przez dłużnika,
 6. negocjacje z bankami innymi instytucjami finansowymi; wypracowanie kluczowych warunków stand-still,
 7. pomoc w poszukiwaniu i negocjacji warunków nowych źródeł finansowania,
 8. udział w negocjacjach pomiędzy spółką a innymi wierzycielami,
 9. identyfikacja aktywów niestanowiących zabezpieczenia, jako potencjalne dobezpieczenie wierzycieli,
 10. identyfikacja aktywów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży,
 11. koordynacja prac doradców wierzycieli,
 12. weryfikacja przesłanek do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego/ogłoszenia o upadłości (wykazanie trwałej utraty płynności finansowej lub gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku a stan ten utrzymuje się przez 24 miesiące),
 13. sporządzenie wyceny akcji/ udziałów spółek przeznaczonych do sprzedaży,
 14. doradztwo przy sprzedaży akcji/ udziałów (jeśli będzie taka potrzeba),
 15. kontrola i okresowy monitoring wykonania planu restrukturyzacyjnego przez dłużnika wierzycieli 

 

Bądź z nami w kontakcie