KPMG wzmacnia kompetencje w obszarze doradztwa ESG poprzez włączenie w swoje struktury Przemysława Oczypa – dotychczasowego Prezesa Zarządu i Partnera firmy doradczej Go Responsible, specjalizującego się w doradztwie w zakresie strategii i raportowania ESG (ang. Environmental, Social and Governance). KPMG tym samym kontynuuje poszerzanie kompleksowej oferty usług z zakresu ESG, skierowanych do przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki.

Połączenie wiedzy i globalnego doświadczenia KPMG z ekspertyzą praktyków ESG, którzy dołączyli do firmy tworzy dla klientów KPMG wszechstronną i integralną ofertę wsparcia na każdym etapie wdrażania ESG w organizacji – od diagnozy obecnej sytuacji firmy, przez stworzenie strategii ESG i jej wdrożenie, opracowanie polityk dekarbonizacji, finansowanie, raportowanie ESG i usługi poświadczające, due diligence ESG, aż po edukację z zakresu ESG. Istotne wzmocnienie usług doradczych w zakresie ESG w ramach Działu Doradztwa Biznesowego, rozszerza kompetencje KPMG w Polsce w dziedzinie zarządzania obszarem ESG w firmach, które chcą zwiększać swoją transparentność, konkurencyjność oraz wartość dla różnych grup interesariuszy, w tym m.in. inwestorów. Dotychczasowe projekty z obszaru ESG realizowane przez KPMG dla klientów z sektora finansowego m.in. w obszarze taksonomii czy usług poświadczających pokazują, że zwiększa się świadomość firm na temat rosnących wymogów w zakresie ESG i konieczności zmian w organizacjach.

Zespół ESG

Nowi pracownicy zespołu ESG w Dziale Doradztwa Biznesowego KPMG w Polsce. Na zdjęciu od lewej: Łukasz Kolano, Agata Goor, Anna Szymczuk, Marcin Grzybek, Przemysław Oczyp, Michał Sobczyk, Marta Mikiewicz.

Wskaźniki ESG mają coraz większe znaczenie dla inwestorów i mogą decydować o przyszłości firmy. Wskaźniki są wyłącznie wynikiem działań, które firma podejmuje i w jaki sposób postępuje. Ujawnione dane i ich przejrzystość mają kluczowe znaczenie dla uchwycenia zaangażowania biznesu w ESG i udowodnienia interesariuszom odporności biznesowej i zrównoważonego rozwoju firmy.

Zobacz także

Więcej informacji

***

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676