• 1000

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie wiele firm odczuwa silną presję, aby zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników, jednocześnie przeprowadzając transformacje mające na celu utrzymanie konkurencyjności w erze sztucznej inteligencji. Utrzymanie tempa wobec zmieniających się trendów jest kluczowe dla długotrwałej wydajności biznesowej. Rozpoznanie wartości zasobów ludzkich organizacji oraz zachęcenie ich do rozwoju znajdują się w centrum priorytetów liderów. Ewolucja funkcji HR odgrywa kluczową rolę w tym obszarze. W raporcie "Next Gen HR” eksperci KPMG przedstawiają, jak może wyglądać rola zespołów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w nowoczesnej firmie.

Najważniejsze informacje z raportu

Wyniki badań wskazują, że ponad 2/5 pracowników (40%) rozważało odejście z pracy w ciągu ostatniego roku.

71% dyrektorów generalnych zgadza się ze stwierdzeniem, że umiejętność zatrzymania najzdolniejszych pracowników w organizacji stanowi ogromne wyzwanie w obecnym środowisku gospodarczym.

Główne przeszkody, z którymi borykają się organizacje w obszarach HR, to:. luka kompetencyjna, konkurencyjny rynek pracy, rozwój talentów, praca zdalna i hybrydowa, różnorodność, równość i inkluzywwność (DEI) oraz wellbeing pracowniczy.

Jeżeli przedsiębiorstwa nie będą w stanie sprostać tym wyzwaniom, może to prowadzić do nieudanej transformacji technologicznej, spadku efektywności i rentowności, a w szerszym kontekście negatywnie wpłynąć na wyniki biznesowe.

Generatywna sztuczna inteligencja przyspiesza transformację organizacji, wymuszając na działach HR dostosowanie się do nowych trendów. Technologie takie jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego czy duże modele językowe znajdują zastosowanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, wspierając rekrutację, analizę danych pracowniczych oraz automatyzację komunikacji z pracownikami. Zrozumienie i aktywne wykorzystanie tych technologii stają się niezbędne w działach pracujących z zasobami ludzkimi, aby efektywnie zarządzać personelem i utrzymać konkurencyjność na rynku.

AI a cykl życia pracownika

Dzięki wykorzystaniu technologii i sztucznej inteligencji w cyklu życia pracownika, organizacje mogą znacząco poprawić zarządzanie zasobami ludzkimi począwszy od rekrutacji i selekcji po rozwój i retencję talentów

Sztuczna inteligencja daje dostęp do zróżnicowanych i poszerzonych baz danych umożliwiąc znalezienie talentów o pożądanych umiejętnościach i cechach.

Automatyzacja rutynowych i powtarzających się zadań pozwala uwolnić czas na działania wymagające kreatywnego podejścia i interakcji międzyludzkich.

Zasilane sztuczną inteligencją pogłębione analizy danych sprzyjają głębszemu poznaniu i zrozumieniu możliwości, doświadczeń oraz umiejętności pracowników.

Rejstracja nowych pojazdów w Polce wykres

Możliwość korzystania z opartego na sztucznej inteligencji wsparcia w rozwoju wspomaga i przyśpiesza realizację indywidualnych ścieżek kariery.

Zaawansowane wykorzystanie danych pozwala monitorować wpływ AI na stanowiska i oczekiwane umiejętności, przyczyniając się do minimalizowania luki kompetencyjnej i skutecznego planowania zasobów ludzkich.

Dzięki zastosowaniu AI w procesach doskonalenia umiejętności, organizacja może oferować wsparcie dostosowane do potrzeb poszczególnych pracowników.

Transformacja roli HR oraz wyznaczanie nowych trendów

Pionierzy transformacji HR (ang. pathfinders), reagując na obecną sytuację na rynku, rewolucjonizują swoje funkcje. Skupiają się na przyszłości, właściwym zarządzaniu ludźmi oraz osiąganiu ambitnych celów związanych z cyfryzacją i społeczną odpowiedzialnością. Ludzie i ich potrzeby znajdują się w centrum ich strategii. Dodatkowo, ogromny nacisk kładziony jest na koncepcję „employee experience",ponieważ wpływa ona na zaangażowanie pracowników, ich satysfakcję oraz długoterminową lojalność wobec firmy. Organizacje, które skupiają się na kreowaniu pozytywnego doświadczenia pracowniczego, zazwyczaj osiągają lepsze wyniki w zakresie retencji pracowników i efektywności organizacyjnej.

Budowanie pozytywnych doświadczeń związanych z pracą przynosi następujące korzyści:

Trzykrotnie większe zyski

Wzrost marży operacyjnej o prawie 1/3

Zmniejszenie rotacji pracowników o 18%,

Spadek dni nieobecności o 50%

Obniżenie liczby nieszczęśliwych wypadków w pracy o 62%

Dwukrotnie większą lojalność klientów

Nowy model operacyjny funkcji HR

Poza sztuczną inteligencją i technologią, droga do osiągnięcia ekspertyzy i statusu „pioniera” musi uwzględniać ewolucję w zakresie sześciu elementów modelu operacyjnego, które wspierają ten proces.

Model operacyjny

Warstwy modelu operacyjnego

Przyszłe zagadnienia

Proces: każde z zadań HR opisane w kategorii procesu

 • Kompleksowe spojrzenie
 • Automatyzacja
 • Analiza procesów

Ludzie: zakres obowiązków, struktura raportowania, wymagane umiejętności, rola funkcji HR

 • Myślenie przyszłościowe
 • Podejście agile
 • Prowadzenie inicjatyw z zakresu HR

Świadczenie usług: jakie funkcje są dostarczane, w jaki sposób i kto jest ich odbiorcą?

 • Automatyzacja
 • Globalne usługi biznesowe
 • Ukierunkowany outsourcing

Technologia: środowiska, programy i aplikacje umożliwiające automatyzację i integrację procesów

 • Nowy ekosystem HR
 • Koncentracja na umiejętnościach
 • Efektywność wykorzystania danych

Wydajność: precyzyjne określenie, jakie dane są istotne dla procesów decyzyjnych oraz jakie informacje są kluczowe dla zrozumienia biznesu. Plan dotyczący zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych, aby umożliwić szybkie i trafne decyzje

 • Wysoka jakość danych
 • Dane połączone
 • Kompetencje przyszłości
 • Ład korporacyjny i etyka

Ład korporacyjny: podział obowiązków, kontrole wewnętrzne i zasady, które powinny istnieć

 • Rada ds. ładu korporacyjnego
 • Integralność i transparentność danych
 • Zgodność i etyka

Aby skutecznie monitorować postępy we kształtowaniu nowoczesnego modelu operacyjnego, warto wdrożyć narzędzie jakim jest matryca efektywności. Opiera się ona na kluczowych parametrach związanych z wydajnością, efektywnością, dostarczaniem danych oraz doświadczeniem klienta i pracownika. Dzięki niej można szybko identyfikować obszary do poprawy oraz wspierać funkcję HR w realizacji szerszych celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Ewolucja funkcji HR

Jak sprostać zmieniającym się potrzebom współczesnych pracowników?
Pobierz raport ⤓

Skontaktuj się z nami

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wpierając organizacje w kształtowaniu ich zrównoważonej przyszłości.

Jak możemy pomóc?