Nadchodzą zmiany w podatku cukrowym? Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym

Projekt ustawy zakłada m.in. rozszerzenie katalogu produktów wyłączonych z podatku cukrowego.

Projekt ustawy zakłada m.in. rozszerzenie katalogu produktów wyłączonych z podatku.

  • 1000

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 2 grudnia 2023 r. opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (dalej: „Projekt ustawy”), który zakłada istotne zmiany w tzw. podatku cukrowym.

Na mocy nowelizacji planowane jest m.in. wyłączenie z podatku cukrowego objętych nim dotychczas niektórych rodzajów napojów i nektarów, objęcie podatkiem cukrowym syropów występujących w obrocie jako „suplementy diety” oraz doprecyzowanie sposobu ustalania wysokości opłat w zależności od postaci, w jakiej dany napój występuje (płynna, półpłynna czy stała).

Proponowane zmiany

Projekt ustawy zakłada rozszerzenie katalogu produktów wyłączonych z podatku cukrowego o następujące kategorie:

  • napoje, w których wszystkie cukry w nich zawarte są cukrami naturalnie występującymi w składnikach napoju oraz do których nie dodano substancji, kofeiny lub tauryny,
  • kawa, herbata lub napoje z dodatkiem kawy lub herbaty będące naturalnym źródłem kofeiny i niezawierające substancji o właściwościach słodzących wskazanych w ustawie,
  • nektary uzyskane z owoców o wysokiej kwasowości, z których sok nie nadaje się do bezpośredniego spożycia.

Podatkiem cukrowym mają natomiast zostać objęte:

  • napoje będące suplementami diety wprowadzanymi w opakowaniach o pojemności powyżej 250 ml tj. syropy, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy i które do wprowadzenia opłaty były „zwykłymi” środkami spożywczymi, a które po wprowadzeniu opłaty zaczęto wprowadzać na rynek jako suplementy diety, a które są wprowadzane do obrotu w dużych opakowaniach, tj. o pojemności powyżej 250 ml.

Projekt ustawy przewiduje również rozwiązanie, zgodnie z którym do obliczania podatku cukrowego należy przyjąć liczbę litrów bądź kilogramów napojów zaokrągloną w górę do części setnych.

Zaproponowano również, aby opłata dla napojów w postaci skoncentrowanej będących środkiem spożywczym do sporządzania napoju w postaci płynu do bezpośredniego spożycia wyniosła 3,00 zł za litr (w odniesieniu do produktów płynnych) oraz 3,00 zł za kilogram (w odniesieniu do produktów stałych).

Cel wprowadzenia nowych regulacji

Jak wskazuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będące wnioskodawcą projektu ustawy podatkowi cukrowemu nie podlegają soki 100%, mieszanina soków 100% oraz soki 100% odtworzone z koncentratu. Soki 100% nie zawierają dodanych cukrów ani substancji słodzących, jak również środków spożywczych zawierających te substancje, zatem nie mogą być uznane za napój podlegający opłacie. Biorąc pod uwagę powyższe, jak wskazuje wnioskodawca, wyłączenie z podatku cukrowego napojów składających się z wody i dodanego do niej soku (np. w ilości 50%) wydaje się logicznym rozwiązaniem w sytuacji, gdy każdy ze składników użytych do produkcji napoju (woda i sok) wprowadzony do obrotu oddzielnie nie podlega opłacie.

Ponadto, w odniesieniu do nektarów uzyskanych z owoców o wysokiej kwasowości, autorzy Projektu ustawy wskazali, że są to produkty zawierające w swoim składzie cenne składniki (polifenole, antyoksydanty, witaminy, składniki mineralne), które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, a także wykazują działanie prewencyjne w rozwoju chorób cywilizacyjnych. Dodatkowo, Ministerstwo wskazuje, że w kategorii wyrobów przeznaczonych do picia nektary z owoców o wysokiej kwasowości oraz soki rozcieńczane wodą konkurują z napojami, które zawierają w swoim składzie wodę z dodanymi aromatami, barwnikami i cukrami. Dlatego też wyłączenie ich z opłaty przyczyniłoby się zdaniem wnioskodawcy projektu ustawy do zwiększenia ich atrakcyjności, a także pozytywnie wpłynęło na wykorzystanie krajowego potencjału produkcji owoców i warzyw oraz sytuację gospodarstw zajmujących się produkcją owoców.

Uzasadniając objęcie podatkiem cukrowym syropów, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy, Ministerstwo wskazało, że rozwiązanie to pozwoli na uszczelnienie dotychczasowych przepisów. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy produkty te do wprowadzenia w regulacjach prawnych opłaty cukrowej były „zwykłymi” środkami spożywczymi, natomiast po wprowadzeniu podatku cukrowego, po niewielkiej modyfikacji ich składu, wprowadzane były na rynek jako suplementy diety i tym samym nie były objęte opłatą.

Odnosząc się natomiast do ustalenia stałej wysokości opłaty dla napojów w postaci skoncentrowanej, autorzy projektu ustawy wskazują, że zaproponowane rozwiązanie ma na celu wspieranie uczciwej konkurencji i zniwelowanie dysproporcji pomiędzy podmiotami dokonującymi obrotu napojami gotowymi do bezpośredniego spożycia, a podmiotami dokonującymi obrotu napojami w postaci skoncentrowanej.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu ustawy, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

***

Pragniemy zaznaczyć, że aktualnie projekt ustawy znajduje się na etapie uzgodnień, a więc następnym etapem legislacyjnym w stosunku do projektu będzie podjęcie konsultacji publicznych oraz następnie poddany zostanie on dalszemu procesowi legislacyjnemu. Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić, że ostateczny kształt ustawy może być odmienny od treści projektu w obecnym brzmieniu.

Zachęcamy do kontaktu jeśli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji na temat proponowanych zmian.

CIT – reorganizacje spółek – nowe możliwości, praktyczne doświadczenia

13.02.2024 r. | 09:55 - 10:15

  • Neutralność podatkowa połączeń i podziałów – nowe zasady od 2022 r.
  • Zmiany w reorganizacjach krajowych od 15 września 2023 r. – kwestie prawne i podatkowe
  • Zmiany w reorganizacjach transgranicznych od 15 września 2023 r. – kwestie prawne i podatkowe
Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomoć?

Zobacz także