Najbardziej aktywnie działania pozafinansowe raportują spółki z przemysłu naftowego, wydobywczego i energetycznego. Niewiele ponad połowa ze 100 największych firm działających w Polsce przygotowała osobny raport niefinansowy, ESG lub zrównoważonego rozwoju, a rezultaty badania ujawnień nie napawają optymizmem – przeciętny wynik uzyskany przez organizacje raportujące działania pozafinansowe to 5,2 w 10-stopniowej skali – wynika z raportu KPMG pt. „Benchmark klimatyczno-środowiskowy. Analiza raportowania zrównoważonego rozwoju”.

Wybrane wnioski z raportu

Kwestie związane z klimatem

Kwestie związane z klimatem raportowane są lepiej niż te powiązane z zasobami oraz różnorodnością biologiczną.

Najlepszą średnią w zakresie badanych ujawnień pochwalić się może sektor naftowy, wydobywczy i energetyczny

Najlepszą średnią w zakresie badanych ujawnień pochwalić się może sektor naftowy, wydobywczy i energetyczny (6,67 na 10 możliwych do zdobycia punktów), co odzwierciedla zarówno skalę jego wpływu na klimat, jak i presję co do jego ograniczenia.

olskie firmy wypadły lepiej niż te z kapitałem zagranicznym

Polskie firmy wypadły lepiej niż te z kapitałem zagranicznym, a notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – niż te, które na niej nie występują.


Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Nasze zaangażowanie

Publikacje i webinaria