• 1000

Zaledwie 18% podatników zostawiło rozliczenie rocznego podatku PIT na kwiecień. Zdecydowana większość złożyła zeznanie w lutym oraz marcu. Polacy najchętniej rozliczają się przez internet, gdzie ponad połowa korzysta z systemy Twój e-PIT. 46% podatników zamierza w rozliczeniu podatku PIT skorzystać z odliczenia ulg podatkowych, z których największą popularnością cieszy się niezmiennie ulga na dziecko (50% wskazań). Blisko co czwarty podatnik rozliczy w zeznaniu ulgę z tytułu darowizn.

56% Polaków wypełnia zeznanie PIT za 2022 rok samodzielnie, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych względem poprzedniej edycji badania. W stosunku do ubiegłego roku zmalał odsetek Polaków, którzy zlecają w całości wypełnienie zeznania rocznego PIT komuś innemu (33% wskazań). 11% Polaków przyznało, że zeznanie roczne PIT przygotuje samodzielnie korzystając tylko z częściowej pomocy innych. Z prośbą o wsparcie w wypełnieniu rocznego zeznania Polacy najczęściej udają się do księgowego (39%), rodziny (34%) lub znajomych (19%).

Sporządzenie zeznania jest bardzo łatwym zadaniem dla 1/3 podatników, a raczej łatwym dla kolejnych 36% Polaków. Wypełnienie zeznania rocznego PIT nie jest jednocześnie czasochłonnym obowiązkiem. 6 na 10 podatników rozliczających się z urzędem skarbowym samodzielnie lub z częściową pomocą innych deklaruje, że rozliczenie PIT nie zajmuje im więcej niż 30 minut.

78% Polaków deklaruje, że zamierza przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Statystycznie najczęściej (67% wskazań) podatku nie przekazują najmłodsi Polacy, w wieku do 26 lat. Wybierając organizację pożytku publicznego, blisko połowa Polaków polega na sugestiach lub prośbach znajomych albo rodziny, a 38% przyznaje, że pomaga organizacjom, które zna. 


Najważniejsze wnioski:

1 Najpopularniejszym sposobem na złożenie zeznania podatkowego przez internet jest usługa Twój e-PIT. Skorzystało z niej lub zamierza skorzystać 56% podatników.

2 Zaledwie 52% podatników ma świadomość, że może przy obliczaniu rocznego podatku uwzględnić tzw. podatek hipotetyczny, jeżeli ich dochody opodatkowane według skali podatkowej znajdują się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

3 43% Polaków zadeklarowało, że zeznanie podatkowe za 2022 rok złożyło w marcu br. 37% podatników rozliczyło zeznanie podatkowe w lutym br. Rozliczenie w kwietniu planuje 18% Polaków, a 2% w późniejszym terminie.

4 78% Polaków składających PIT za 2022 rok zadeklarowało, że przekazało lub przekaże 1,5% swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

5 Dla 87% podatników wypełnienie zeznania PIT nie zajmuje więcej niż godzinę, z czego dla 64% wypełnienie formularza nie zajęło więcej niż 30 minut.


Cel i metoda badawcza

Raport KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2022” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2022. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 21.03 - 03.04.2023 r. przez firmę badawczą Norstat. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2022 rok.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także