• 1000

2 lutego 2023 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat, w którym zaprezentowano pierwsze wnioski po konsultacjach publicznych projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Najważniejsza ze zmian dotyczy przesunięcia wejścia w życie obowiązku stosowania KSeF z 1 stycznia na 1 lipca 2024 r. (a dla podatników zwolnionych podmiotowo do 1 stycznia 2025 r.) oraz wyłączenia z obowiązkowego KSeF faktur konsumenckich.

Przypomnijmy, że pierwotnie obowiązek wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur miał zostać wprowadzony od 1 stycznia 2024 r. i wynikał z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 1 grudnia 2022 r. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, obowiązkowe e-fakturowanie miało obejmować:

  1. krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B),
  2. transakcje na rzecz organów publicznych (B2G),
  3. transakcje na rzecz konsumentów (B2C).

Zgodnie z opublikowanym komunikatem, Ministerstwo Finansów postanowiło jednak zrezygnować z objęcia obowiązkowym KSeF -em faktur konsumenckich (B2C). Z KSeF zostaną wyłączone również bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych). Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że w nowych przepisach zostanie przewidziana procedura na wypadek awarii po stronie podatnika – w takiej sytuacji będzie możliwe wystawianie faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenie faktur do KSeF następnego dnia po wystawieniu offline.

Resort zdecydował się także na liberalizację sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Przypominamy, że obowiązek wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF będzie miał zastosowanie do podatników, którzy posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Szczegóły dotyczące kwestii związanych z obowiązkiem wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur znajdują się tutaj.