Polski system podatkowy został oceniony przez firmy na 2,18 pkt w pięciostopniowej skali. Obszary podatkowe z najniższymi notami to stabilność przepisów podatkowych oraz wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach.

Spis treści:

  • Ocena polskiego systemu podatkowego
  • Problematyczność poszczególnych kwestii podatkowych
  • Najbardziej angażujące zmiany podatkowe
  • Atrakcyjność rozwiązań zawartych w ramach tarcz antykryzysowych zdaniem firm
  • Realizacja strategii podatkowej - nowy obowiązek sprawozdawczy
  • Kontrole przeprowadzane w firmach
  • Spory z fiskusem

 

Największą bolączką polskiego systemu podatkowego zdaniem uczestników XI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG jest niezmiennie od kilku lat stabilność przepisów podatkowych. Aż 90% respondentów oceniło ten obszar słabo lub bardzo słabo, z czego 58% uznaje ten obszar za bardzo słaby. Drugim najczęściej krytykowanym elementem polskiego systemu podatkowego jest wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym, obszar ten negatywnie oceniło 85% respondentów. Trochę lepiej ankietowani oceniają częstotliwość publikowania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnych oraz możliwość konstruktywnej wymiany argumentów podczas kontroli, które źle ocenia 44% uczestników XI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG.
Zdaniem dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych największy wpływ na uszczelnienie systemu podatkowego będzie miało wprowadzenie białej listy podatników VAT.

Kolejny raz z rzędu, najbardziej problematyczną kwestią wg uczestników Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG są zagadnienia związane z cenami transferowymi, które łącznie aż ponad 3/4 respondentów uznało za problematyczne lub bardzo problematyczne. Kłopoty sprawia firmom również liczba przygotowywanych deklaracji i informacji, niezbędnych do wypełnienia obowiązków podatkowych ciążących na przedsiębiorstwach. Blisko 70% uczestników Kongresu KPMG wskazało na istotne trudności, jakie sprawia pobór podatku u źródła od płatności za granicę. Respondenci wskazują również na prowadzone przez organy podatkowe kontrole, które zdaniem blisko 1/5 przedsiębiorstw biorących udział w badaniu są bardzo problematyczne, a dla 29% problematyczne. Za najmniej problematyczne firmy uznają kwestie związane z funkcjami płatnika z tytułu PIT i ZUS, które nie sprawiają problemów lub są umiarkowanie problematyczne dla 68% respondentów.

Spośród dostępnych w ramach tarcz antykryzysowych rozwiązań, najkorzystniejszym wg uczestników XI Kongresu Podatków i Rachunkowości i KPMG elementem, była możliwość zwolnienia opłacania składek ZUS. Firmy w dużym stopniu doceniły również świadczenia oferowane w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – czyli dofinansowanie wynagrodzeń związanych z obniżeniem pracownikom wymiaru czasu pracy lub dofinansowanie wynagrodzeń związanych z przestojem.

Raport KPMG w Polsce pt. „Polski system podatkowy wg uczestników XI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG” zawiera wyniki badania dotyczącego systemu podatkowego w Polsce przeprowadzonego w dniach 21-23 stycznia 2020 r. wśród uczestników XI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, tj. przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu. Badanie miało na celu poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla przedsiębiorstw z różnych branż z całej Polski. Na pytania odpowiedziało 161 osób.