Podziel się opinią o sytuacji w Twojej firmie. Weź udział w badaniu KPMG w Polsce

Zapraszamy do wzięcia udziału w najnowszym, anonimowym badaniu KPMG w Polsce Restrukturyzacja działalności firmy, którego celem jest poznanie informacji o obecnej sytuacji panującej w Państwa firmie.

Pandemia COVID-19 spowodowała poważne problemy z płynnością finansową znacznej części firm, które obecnie stoją przed dylematem, czy kontynuować działalność czy też przeprowadzić restrukturyzację. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy posiada aktywa, które nie są istotne dla ich podstawowej działalności, a które można byłoby sprzedać, tak aby uzyskaną gotówkę wykorzystać na bieżącą działalność gospodarczą. Firmy szukają również możliwości restrukturyzacji wewnętrznych, które pozwolą na oszczędności podatkowe. Zapraszamy do podzielenia się z nami opinią na temat obecnej sytuacji, z jaką mierzy się Państwa firma oraz jakie zakładacie Państwo strategie biznesowe na najbliższą przyszłość.

  • Badanie jest całkowicie anonimowe.
  • Wszystkie informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów analizy i żadne odpowiedzi nie będą przypisywane do odpowiedzi pojedynczych osób.
  • W badaniu mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na wielkość prowadzonej firmy.