Jest 18 maja 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Więcej czasu na wymianę kas fiskalnych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 11 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Przedmiotowe rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminów wymiany kas fiskalnych na kasy on-line. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, terminy te zostaną przesunięte w przypadku Grupy I (m.in. podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem czy sprzedażą węgla) na 31 grudnia 2020 r., natomiast w przypadku Grupy II (m.in. podatnicy świadczący usługi kosmetyczne) na 30 czerwca 2021 r. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.   

Termin na złożenie informacji IFT-1 nie został przedłużony

Rozporządzeniem z 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych Minister Finansów przedłużył termin na złożenie informacji dotyczącej podatku u źródła od należności wypłacanych zagranicznym osobom prawnym (IFT-2). Niemniej podatek u źródła jest pobierany również w przypadku wypłaty niektórych należności zagranicznym osobom fizycznym (IFT-1). W tym przypadku termin upłynął z końcem stycznia (dla informacji składanych pisemnie) lub z końcem lutego (dla informacji składanych elektronicznie). Minister Finansów nie mógł zatem wydłużyć terminu na złożenie informacji IFT-1, ponieważ termin ten upłynął jeszcze przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

Możliwe odroczenie JPK_V7 i nowej matrycy

Choć wejście w życie przepisów o nowym JPK_V7 i matrycy stawek VAT zostało już odroczone (aktualnie do 1 lipca br.) to z uwagi na przedłużający się stan epidemii Ministerstwo Finansów rozważa możliwość kolejnego przesunięcia ich wejścia w życie. Ewentualne odroczenie jest oczekiwane przez przedsiębiorców, którzy mają nie tylko problemy ekonomiczne, ale również szereg wątpliwości dotyczących nowych przepisów (np. w kwestii faktur korygujących w modelu podzielonej płatności) podczas gdy kontakt z urzędami skarbowymi jest utrudniony, a ewentualne błędy mogą być kosztowne (za każdy błąd w strukturze pliku JPK przedsiębiorcy grozi 500 zł kary). Na razie nie jest znany proponowany termin wejścia w życie powyższych zmian. Jednak przedsiębiorcy oczekują odroczenia ich wejścia w życie co najmniej do 1 stycznia 2021 r.

Odwieszenie terminów procesowych

Zgodnie z tzw. Tarczą Antykryzysową 1.0 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych został zawieszony bieg terminów procesowych i sądowych, zaś rozpoczęcie biegu nowych terminów w tych postępowaniach zostało wstrzymane (z pewnymi wyjątkami). Powyższe przepisy zostały jednak uchylone w tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0. W efekcie, 7 dni po jej wejściu w życie terminy procesowe i sądowe zostaną odwieszone. Co więcej, tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca również możliwość przeprowadzania rozpraw przez sądy administracyjne, przy czym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z tych stanów mają one być przeprowadzane w formie transmisji video (z możliwością organizacji zwykłej rozprawy pod pewnymi warunkami).

Możliwe wydłużenie ważności certyfikatów rezydencji

Ministerstwo Finansów przewiduje możliwość złagodzenia wymogów dotyczących podatku u  źródła. Skorzystanie ze zwolnienia albo niższej stawki podatku u źródła jest możliwe tylko przy przedstawieniu zagranicznego certyfikatu rezydencji czy innych wymaganych dokumentów. Ze względu na obecną sytuację na świecie spowodowaną pandemią mogą jednak wystąpić trudności z uzyskaniem certyfikatów rezydencji od zagranicznych organów podatkowych, a także dostarczeniem ich do Polski przez zagranicznych kontrahentów. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianami legislacyjnymi, które w najszerszym możliwym zakresie złagodzą powyższe trudności. Zdaniem ekspertów odpowiednim rozwiązaniem byłoby uznawanie elektronicznych certyfikatów rezydencji, opublikowanych na stronach kontrahentów i nie różniących się niczym od dokumentów wystawianych prze urząd. Aktualnie posługiwanie się kopiami lub skanami certyfikatów jest możliwe jedynie dla przedsiębiorców, których roczna kwota wypłat na rzecz tego samego podmiotu nie przekracza 10 tys. zł. Fiskus mógłby także uznawać ważność certyfikatów rezydencji wydanych w poprzednich latach. Obecnie certyfikaty bez określonej daty ważności obowiązują tylko przez 12 miesięcy od dnia ich wydania.