e-KRS jednak w 2021 roku

e-KRS jednak w 2021 roku

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”) została przekazana Prezydentowi do podpisu.

1000
Anna Panek KPMG w Polsce

Associate, KPMG Law

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Logowanie na urządzeniu mobilnym

Pod koniec 2017 r. rozpoczęły się prace nad ustawą mającą na celu wprowadzenie ułatwień dla podmiotów (osób) rozpoczynających działalność gospodarczą. Nowela miała zapewnić również przyspieszenie i usprawnienie działania sądów rejestrowych oraz ułatwić z nimi kontakt.

26 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która miała rozpocząć rewolucję cyfrową w zakresie postępowania rejestrowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Ostatni jej etap miał rozpocząć się 1 marca 2020 roku. Ustawa zakładała, iż z dniem 1 marca 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli wysyłać wnioski do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tylko w postaci elektronicznej. Ustawa przewidywała również, iż od tego dnia prowadzenie akt rejestrowych, dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, odbywać się będzie wyłączenie w systemie teleinformatycznym, a akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie będą podlegały przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym.

Jednak w dniu 13 lutego 2020 roku Sejm przyjął ustawę (druk 45 i 45A) odraczającą wejście w życie przepisów dotyczących wprowadzenia nowego systemu teleinformatycznego e-KRS.

Zgodnie z Ustawą (art. 12) przepisy, które miały wejść w życie 1 marca 2020 roku, wejdą w życie 1 marca 2021 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z wcześniejszą publikacją dotyczącą digitalizacji postępowania rejestrowego:

https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2020/01/know-your-market-digitalizacja-postepowania-rejestrowego-juz-w-tym-roku.html

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie