Raport: Ulga podatkowa na badania i rozwój

Raport: Ulga podatkowa na badania i rozwój

Doprecyzowanie przepisów i wymogów kwalifikacyjnych spowodowało, że w 2018 r. już 43% badanych firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową skorzystało z ulgi B+R. Zaoszczędzone dzięki uldze B+R pieniądze, blisko 80% przedsiębiorstw przeznaczyło na realizację nowych projektów, a 51% w doposażenie w sprzęt badawczo-rozwojowy.

1000
Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner, Dział doradztwa podatkowego, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Raport: Ulga podatkowa na badania i rozwój

Odsetek respondentów korzystających z ulgi B+R wzrósł trzykrotnie w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania. Dzięki doprecyzowaniu przepisów i wymogów kwalifikacyjnych, w 2018 r. już 43% badanych firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową skorzystało z ulgi B+R. Zaoszczędzone dzięki uldze B+R pieniądze, blisko 80% przedsiębiorstw przeznaczyło na realizację nowych projektów, a 51% na sprzęt badawczo-rozwojowy. Pomimo zmiany przepisów, wciąż ponad 40% przedsiębiorstw deklaruje, że największe problemy sprawia im niepewność, czy profil prowadzonej przez nich działalności kwalifikuje się do skorzystania z ulgi. Zdaniem 57% firm wprowadzony w 2019 r. IP Box, pomimo oferowania jednej z bardziej preferencyjnych stawek w porównaniu z podobnymi instrumentami wsparcia w innych krajach, spotkał się z umiarkowanym entuzjazmem przedsiębiorców w zakresie zwiększenia formalnych środków ochrony własności intelektualnej.

Polska na tle innych państw UE oferuje jedne z najbardziej preferencyjnych stawek odliczeń, co przekłada się na wymierne korzyści dla przedsiębiorstw korzystających z ulgi B+R.  Identyfikacja kosztów podlegających uldze oraz formalizm sprawiają firmom największe problemy. Głównymi czynnikami, które hamują przedsiębiorstwa przed korzystaniem z ulgi B+R są kwestie związane z niepewnością, czy prowadzona działalność kwalifikuje się do możliwości stosowania odliczeń oraz zbyt duży formalizm związany z korzystaniem z ulgi B+R. 57% firm nie traktuje IP BOX jako zachęty do skorzystania ze środków ochrony własności intelektualnej.

W 2019 r. przedsiębiorcy w Polsce uzyskali możliwość korzystania z preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% na dochody uzyskane z praw własności intelektualnej. Większość badanych firm (57% wskazań) deklaruje jednak, że preferencyjna stawka opodatkowania IP BOX nie będzie stanowiła zachęty. Badanie dotyczące ulgi B+R zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na grupie 100 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2019 roku z pomocą firmy Norstat. Ankietowanymi byli członkowie kadry zarządzającej oraz szefowie działów finansowych.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie