IGI Alert: Ulgi i dotacje na działalność innowacyjną (B+R) w 2020 r.

Ulgi i dotacje na działalność B+R w 2020 r.

Opublikowany przez NCBiR harmonogram konkursów o dofinansowanie na rok 2020 daje wiele możliwości otrzymania wparcia na działalność innowacyjną (B+R). Poza konkursami wsparcie prac przedsiębiorstw nad rozwojem produktów i technologii można uzyskać również w formie ulgi B+R oraz „Innovation Box”.

1000
IGI Alert

Prace przedsiębiorstw nad rozwojem produktów i technologii mogą uzyskać wsparcie w formie:

 • dotacji;
 • ulg podatkowych.

NCBiR opublikował właśnie harmonogram konkursów o dofinansowanie na rok 2020.

Poniżej przedstawiamy krótką informację o najciekawszych źródłach wsparcia ze środków centralnych w 2020 r.

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka

Termin naboru wniosków

I termin: od 7 lutego do 1 czerwca 2020 r.

II termin: od 3 sierpnia do 14 września 2020 r.

 

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka – tematyczne: Urządzenia grzewcze, Innowacyjne nawozy

Termin naboru wniosków

Urządzenia grzewcze: od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Innowacyjne nawozy: od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie będzie udzielane na projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo wyłącznie prace rozwojowe.

 

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka – MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence

Termin naboru wniosków

Od 14 lutego do 30 września 2020 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence w regionach słabiej rozwiniętych.

 

1.2 POIR – GameINN

Termin naboru wniosków

Od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie będzie udzielane na projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, realizowane w sektorze gier komputerowych/wideo.

 

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Termin naboru wniosków

Od 14 kwietnia do 11 maja 2020 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

 

3.2.1 POIR Badania na rynek

Termin naboru wniosków

Od 25 marca do 23 kwietnia 2020 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP. Osobny nabór dla projektów na rzecz dostępności oraz realizowanych w średnich miastach tj. miastach mających powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miastach mających powyżej 15 tys. mieszkańców (będących stolicami powiatów) z wyłączeniem miast wojewódzkich.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

 

3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Termin naboru wniosków:

I termin: od 15 października 2019 r. do 23 kwietnia 2020 r.

II termin: od 24 września do 30 grudnia 2020 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie kierowane będzie na projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia. Wyniki prac B+R mogą mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych bądź nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wyniki powinny umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów, procesów lub usług.

 

4.1.4 POIR Projekty aplikacyjne

Termin naboru wniosków

I termin: od 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r.

II termin: od 1 do 31 lipca 2020 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły konsorcja przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Projekty aplikacyjne powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki. Powinny również przyczyniać się do rozwoju współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców w związku z realizacją projektów, których celem jest praktyczne zastosowanie ich rezultatów.

Ulga podatkowa na B+R

Podatkowa ulga na działalność B+R może być powszechnie wykorzystywana przez przedsiębiorców. Jej zalety to:

 • kumulatywne odliczenie z premią kosztów kwalifikowanych za cały rok podatkowy w rocznej deklaracji;
 • brak konkursów jak w przypadku dotacji;
 • odliczanie kosztów już poniesionych (w tym możliwość zastosowania ulgi B+R do roku 2016 w drodze korekty deklaracji);
 • brak ograniczenia co do branży, rodzaju projektów B+R czy też poziomu innowacyjności.

 

Innovation Box – nowy instrument wsparcia innowacji

Nowy instrument dostępny od 2019 roku umożliwia zastosowanie preferencyjnej 5 proc. stawki podatku dochodowego od dochodów generowanych przez prawa

własności intelektualnej. Im większy będzie poziom zaangażowania podatnika w wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie innowacji (tj. w działalność B+R dotyczącą prawa własności intelektualnej) tym większa będzie potencjalna do osiągnięcia korzyść podatkowa. Preferencyjna stawka ma zastosowanie przez cały okres ochrony prawa własności intelektualnej.

 

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu dla projektów wsparcia finansowego w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł;
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania ulg i dotacji;
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, skonstruowaniu umowy konsorcjum i podwykonawstwa;
 • przygotujemy wniosek/deklarację/dokumentację o finansowe wsparcie projektu;
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs