Raport: Charakterystyka procesów transakcyjnych w Polsce. Oczekiwania a rzeczywistość

Charakterystyka procesów transakcyjnych w Polsce

Głównym czynnikiem branym pod uwagę przy składaniu oferty jest potencjał wzrostu spółki. Przeciętny czas potrzebny do przeprowadzenia transakcji zakończonej podpisaniem umowy wynosi 8 miesięcy. Najczęstszymi przyczynami, z powodu których fuzja lub przejęcie nie dochodzą do skutku są ryzyka zidentyfikowana na etapie prac due diligence, a także zbyt wysokie oczekiwania cenowe sprzedającego.

1000
Raport: Charakterystyka procesów transakcyjnych w Polsce. Oczekiwania a rzeczywistość

Raport KPMG w Polsce pt. „Charakterystyka procesów transakcyjnych w Polsce. Oczekiwania a rzeczywistość” powstał na podstawie badania przeprowadzonego metodą wywiadu internetowego CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) na grupie 45 respondentów. Ankietowanymi byli przedstawiciele firm scharakteryzowanych jako inwestorzy strategiczni lub inwestorzy finansowi. W badaniu udział wzięły podmioty z pakietem kontrolnym Skarbu Państwa (11%), podmioty prywatne (51%), fundusze private equity (29%) i inne podmioty (9%). Badanie zostało przeprowadzone w okresie od sierpnia do września 2019 roku. Celem badania było przedstawienie specyfiki procesów transakcyjnych na krajowym rynku.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs