Raport: The trajectory of transactions

Raport: The trajectory of transactions

Światowy kryzys finansowy zapoczątkował erę zwiększonej kontroli regulacyjnej i znacznych zakłóceń. W tych warunkach banki nadal odbudowują swoje procesy i dostosowują swoje strategie, aby stymulować wzrost.

1000
Stacy Ligas, Senior Partner, CEO

Senior Partner, CEO

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Ściana budynku jako ogród

Nowy raport KPMG podkreśla tendencje rozwojowe w sektorze bankowym i oferuje zespołom ds. rozwoju przedsiębiorstw sposoby na wprowadzanie innowacji erze zmian. Raport powstał w oparciu o dane z badań i wywiadów przeprowadzonych przez zespoły ds. rozwoju firm, fuzji i przejęć w bankach na całym świecie, a także komentarze specjalistów KPMG.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie