Tax Alert: Planowane zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.

Planowane zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.

25 września 2018 r. zostały skierowane do Sejmu:

1000
Tax Alert: Planowane zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2018 r., a także 
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 września 2018 r.

dalej łącznie określane również „Nowy projekt”.

Nowy projekt stanowi kontynuację projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 24 sierpnia 2018 r. (dalej: „Pierwotny projekt”). 

W stosunku do Pierwotnego projektu, którego założenia były przedmiotem osobnego alertu KPMG, największe zmiany dotyczą następujących obszarów:

Exit tax

Nowy projekt przewiduje zwiększenie z 2 mln zł do 4 mln zł limitu wartości aktywów, po przekroczeniu którego konieczna będzie zapłata podatku od osób fizycznych. Nowym rozwiązaniem ma być natomiast możliwość odzyskania uiszczonego podatku, jeśli w ciągu 5 lat od momentu opuszczenia kraju podmiot zdecyduje się na powrót i w związku z tym nastąpi przeniesienie majątku z powrotem do kraju.

 

Przekazywanie informacji o schematach podatkowych (ang. „Mandatory Disclosure Rules” – MDR)

W stosunku do Pierwotnego projektu podwyższeniu z 20 mln zł do 30 mln zł uległ limit, po którym wymóg przekazywania informacji o schematach podatkowych staje się obligatoryjny. Ponadto Nowy projekt wprowadza także limity wysokości podatku, poniżej których nie ma być obowiązku raportowania. Jest to 5 mln PLN w przypadku wartości zapłaconego podatku oraz 25 mln PLN w odniesieniu do dochodów.

Stawka 9 proc. CIT

W świetle Nowego projektu, dla skorzystania z opodatkowania 9 proc. stawką podatku nie będzie miała znaczenia rentowność podatnika (pierwotny projekt zakładał, że z niższej stawki będą mogli skorzystać tylko przedsiębiorcy o rentowności nie przekraczającej 33 proc.).

Jednocześnie przepisy te mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., a nie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r., jak przewidywał Pierwotny projekt.
 

IP „Box”

Rząd po konsultacjach publicznych doprecyzował definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Określono, że ulga ma odnosić się do praw własności intelektualnej, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej w okresie obowiązywania ochrony prawnej.

Koszty samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności

W świetle Nowego projektu, podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 75 proc. (a nie 50 proc. jak w Pierwotnym projekcie) wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych dla celów mieszanych, czyli zarówno działalności gospodarczej, jak i prywatnie oraz samochodów wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu i podobnych umów.

Jednocześnie zmianie uległy przepisy przejściowe. Nowe regulacje mają nie obejmować umów leasingu zmienionych między ogłoszeniem a wejściem w życie nowych przepisów (tj. przed 1 stycznia 2019 r.).
 

Opodatkowanie kryptowalut

Zmianie uległy również przepisy przejściowe dotyczące opodatkowania kryptowalut. Nowe przepisy mają wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2019 r. (a nie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r., jak wskazywał Pierwotny projekt). Umożliwi to potencjalne rozliczenie inwestorom kosztów poniesionych w związku ze zamianą jednych kryptowalut na inne kryptowaluty w 2018 r. (co wykluczają nowe przepisy). 

Zmiana ta spowoduje jednak brak jednoznacznych regulacji dotyczących opodatkowania kryptowalut za 2018 r.
 

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

W stosunku do Pierwotnego projektu, organ podatkowy będzie miał możliwość odstąpienia od nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy podatnik ten działał w dobrej wierze.

Nowy Projekt jest obecnie rozpatrywany przez Sejm.

Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na obowiązki Państwa firmy.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie