Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.08 - 03.09.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.08 - 03.09.2018

Jest 3 września 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Mikrofon na statywie oświetlony reflektorem

VAT: Kwota odstępnego podlega VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 28 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Gl 193/18), wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy w zamian za wynagrodzenie stanowi odpłatne świadczenie usług, a tym samym podlega opodatkowaniu VAT. Jak wskazał WSA, w tym przypadku kwota odstępnego stanowi zabezpieczenie interesów nabywcy na wypadek rezygnacji przez sprzedawcę z dokonania dostawy. Sprzedawca zyskuje z kolei możliwość odstąpienia od umowy przyrzeczonej. W konsekwencji, można mówić o istnieniu związku pomiędzy wypłatą należności, a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co pozwala na opodatkowanie czynności VAT.

CIT: Podatek u źródła z tytułu najmu kontenerów

Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2018 r. (sygn. II FSK 2151/16) Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, zgodnie z którym kontener wykorzystywany do przechowywania i transportu materiałów stanowi urządzenie przemysłowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o CIT oraz polsko-austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tym samym, wypłaty dokonane na rzecz spółki austriackiej za wynajem kontenerów stanowią należności licencyjne, od których należy potrącić odpowiedni podatek.

Ochrona interesów podatnika: Projekt zmian w Ordynacji podatkowej

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. Jedną z istotnych zmian wskazanych w projekcie jest wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego. Projektowaną zmianą związaną z wprowadzeniem w/w definicji jest ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego przez organy podatkowe w przypadku wydania decyzji z zastosowaniem przepisów o unikaniu opodatkowania, środkach ograniczających umowne korzyści lub przepisów o cenach transferowych. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe wyniesie 40 proc. kwoty korzyści podatkowej.

Więcej na ten temat w Tax Alert KPMG pt. „Plany resortu finansów w zakresie uszczelniania systemu podatkowego – zmiany w Ordynacji podatkowej”

 

PIT: Program rabatowy a PIT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawa z dnia 29 sierpnia br. (sygn. akt. III SA/Wa 3493/17), nagrody przyznawane przez spółkę w ramach programów rabatowych uczestnikom będącym klientami spółki (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej) za skuteczne polecenie oferty spółki stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT. Zdaniem Sądu, dokonywanie wielokrotnych skutecznych „poleceń” uczestnictwa w programach rabatowych spółki nie stanowi świadczenia usług, a w konsekwencji otrzymane premie pieniężne przez uczestników programów rabatowych nie mogą zostać uznane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy PIT

Pozostałe zagadnienia: Podział przez wydzielenie a skutki dla spółki przejmującej

NSA w wyroku z dnia 29 sierpnia 2018 r. (II FSK 2278/16 ) dokonał analizy szczególnej klauzuli antyabuzywnej, zgodnie z którą jeśli połączenie lub podział spółki odbywa się bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym lub jednym z głównych celów takich transakcji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, transakcja taka nie jest neutralna podatkowo. W ocenie NSA, stan faktyczny sprawy wpisywał się w treść klauzuli, a osiągnięty przez spółkę przejmującą przychód mieści się w pojęciu „dochodów z udziału w zyskach osób prawnych”, o którym mowa w art. 10 ustawy CIT. Natomiast, NSA, przeciwnie do organu, uznał, że przepis art. 12 ust. 1 ustawy CIT nie dotyczył skutków podziału przez wydzielenie dla spółki przejmującej.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs