Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.08 - 13.08.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.08 - 13.08.2018

Jest 13 sierpnia 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
mikrofon na statywie

CIT: Wyjaśnienia MF dotyczące dokumentacji TP

W dniu 8 sierpnia br. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się praktyczne wyjaśnienia MF dotyczące dokumentacji cen transferowych. W opublikowanym dokumencie Minister podniósł między innymi, że ustawa o CIT ani ustawa o PIT nie przewidują publikacji formularza oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Przykładowy wzór został przedstawiony w opublikowanym wcześniej komunikacie – objaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych. Oświadczenie takie należy złożyć na piśmie we właściwym urzędzie skarbowym lub wysłać do właściwego urzędu skarbowego za pomocą ePUAP.

PIT: Zysk wspólnika cichego to przychód z innych źródeł

Zgodnie z wyrokiem WSA w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Lu 388/180), w przypadku zawarcia umowy spółki cichej, zysku przypadającego wspólnikowi cichemu nie można uznać za przychód z kapitałów pieniężnych, ale za przychód z innych źródeł, co do którego nie istnieje obowiązek zaliczkowy. Tym samym, WSA nie zgodził się ze stanowiskiem organu, że dla celów podatkowych umowę spółki cichej można w drodze analogii potraktować jak umowę pożyczki. Uzasadniając swoje stanowisko, WSA wskazał, że w przeciwieństwie do umowy pożyczki, w umowie spółki cichej określa się jej cel, jak również podkreślił, że skoro ustawodawca enumeratywnie wymienia przychody z kapitałów pieniężnych to należy zastosować szczególną ostrożność stosując ten przepis w ramach analogii.

 

Cło i akcyza: Prezydent podpisał nowelę ustawy akcyzowej

W dniu 7 sierpnia br., Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz Prawa celnego. Jak wskazują ustawodawcy, głównym celem ustawy jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz ograniczenie czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe.

 

VAT: Impreza wyjazdowa organizowana na rzecz klientów a VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 3 sierpnia br. (sygn. akt. I FSK 449/16), dokonując kwalifikacji usługi polegającej na zorganizowaniu imprezy wyjazdowej jako usługi turystyki opodatkowanej na zasadzie art. 119 ustawy VAT kluczowe znaczenia ma ten element art. 119 ust. 3 ustawy, który mówi o działaniu na rzecz nabywcy usługi turystyki. Brak tego elementu wyklucza uznanie danej usługi za usługę turystyki. A zatem, w sytuacji gdy klient spółki za osiągnięcie określonego pułapu obrotów jest nagradzany imprezą wyjazdową organizowaną przez spółkę, na której kształt nie ma wpływu, nie można uznać, że jest zamawiającym usługę.

Ochrona interesów podatnika: Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 2 sierpnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”) oraz niektórych innych ustaw („Projekt nowelizacji”). Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, celem nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej jest zmiana regulacji ustawowych w związku z potrzebą udoskonalenia przepisów dotyczących procedur, zakresu zadań KAS oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS i Służbie Celno-Skarbowej.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej”
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs