Raport: Zarządzanie doświadczeniami klienta (CX) w erze RODO – jak Polacy dbają o ochronę informacji o sobie?

Zarządzanie doświadczeniami klienta (CX) w erze RODO

Większość Polaków dostrzega wagę wprowadzonych przez RODO przepisów dot. ochrony danych osobowych. Pomimo, że Polacy dzielą się informacjami o sobie, swoich zachowaniach, preferencjach i potrzebach, firmy niewystarczająco dobrze zarządzają obszarem doświadczeń klientów. Wysyłane informacje handlowe i marketingowe nie spełniają oczekiwań konsumentów. Główną zachętą dla połowy respondentów do udostępnienia danych są kwestie finansowe – zniżki i rabaty oraz aspekty związane z doświadczeniami klientów, takie jak wygoda realizacji działania czy dopasowanie i spersonalizowanie oferty i rekomendacji

1000
Jan Karasek KPMG w Polsce

Partner, Management Consulting, Strategy & Operations

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Raport: Zarządzanie doświadczeniami klienta (CX) w erze RODO – jak Polacy dbają o ochronę informacji o sobie?

Raport KPMG w Polsce pt. „Zarządzanie doświadczeniami klienta (CX) w erze RODO – jak Polacy dbają o ochronę informacji o sobie?” powstał na podstawie badania zrealizowanego metodą ankiet internetowych CAWI przez firmę Norstat. Badanie zostało zrealizowane w terminie 6-12 lutego 2018 r. na reprezentatywnej próbie 602 konsumentów w wieku powyżej 18 lat, będących jednocześnie użytkownikami internetu. Celem badania było wskazanie w jaki sposób Polacy definiują informacje poufne i dla nich wrażliwe, jakimi informacjami są w stanie dzielić się z sprzedawcami i usługodawcami, czego oczekują w zamian za udzielenie zgody na przetwarzanie danych oraz jakie kanały kontaktów marketingowych preferują. Konsumenci wskazali również, które elementy nowej regulacji RODO są dla nich najbardziej wartościowe. Informacja o klientach, ich zachowaniach, preferencjach i potrzebach jest – obok odpowiednich zasobów pozwalających ją skutecznie analizować – jednym z fundamentów zarządzania doświadczeniami klientów. Skłonność klientów do przekazywania informacji dotyczących ich danych osobowych, zachowań czy potrzeb na użytek sprzedawców i usługodawców nabiera szczególnego znaczenia w związku z wejściem w życie nowych regulacji RODO. Celem wchodzących w życie 25 maja 2018 r. przepisów jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także ujednolicenie ich przetwarzania.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie