Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.04 - 16.04.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.04 - 16.04.2018

Jest 16 kwietnia 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Ceny transferowe: Uproszczone APA coraz bliżej

12 kwietnia 2018 r. odbyło się Forum Cen Transferowych, w trakcie którego Ministerstwo Finansów poinformowało m.in., że cały czas pracuje nad uproszczeniem procedury uzyskiwania uprzedniego porozumienia cenowego w zakresie usług o niskiej wartości dodanej i prostych licencji na znak towarowy i know-how. Tak zwana Mała APA miałaby zostać wprowadzona nowelizacją Ordynacji Podatkowej, a jej pierwsza wersja ma zostać przedstawiona już w kwietniu (planowane zmiany miały być pierwotnie opublikowane do końca marca). Uproszczenie ma dotyczyć samej procedury, która ma bazować na oświadczeniach podatnika i na wystandaryzowanym wniosku. Decyzja wydana w ramach małej APA ma obowiązywać przez 3 lata, przy czym MF przewiduje możliwość przedłużenia jej obowiązywania.

PIT: Już 56% Polaków rozlicza się z fiskusem przez internet

Już ponad połowa Polaków złoży swoje zeznanie podatkowe PIT za 2017 rok przez internet. Jest to wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Z elektronicznego wniosku o przygotowanie zeznania rocznego przez fiskusa (PIT-WZ) skorzystało zaledwie 5% podatników. Zdecydowana większość Polaków jest świadoma, że PIT stanowi źródło dochodów samorządu, na terenie którego się rozliczają. Zaledwie 6% ankietowanych podatników rozlicza się poza miejscem zamieszkania. Rośnie liczba osób, które przekazują 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w tym roku OPP wsparło lub zamierza wesprzeć 82% respondentów. Ponad połowa podatników rozlicza się ze współmałżonkiem. Wypełnienie deklaracji podatkowej nie jest czasochłonne, 68% Polaków nie zajmuje to więcej niż 30 minut.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2018 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

Ochrona interesów podatnika: Zapowiedź zmian zasad wydawania interpretacji indywidualnych

W dniu 10 kwietnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w przepisach Ordynacji podatkowej. Obecnie przepisy Ordynacji podatkowej przyznają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji jednemu podmiotowi w jego indywidualnej sprawie bądź dobrowolnego wystąpienia przez kilka podmiotów, które są zaangażowane w daną transakcję lub inną czynność. Projekt zakłada, że w przypadku gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcje lub inne czynności z udziałem podmiotu krajowego, podmiotu zagranicznego lub podmiotu, który ma stać się podmiotem krajowym lub podmiotem zagranicznym, zwane dalej „podmiotami powiązanymi”, interpretację indywidualną wydaje się wyłącznie na wniosek złożony wspólnie przez te podmioty krajowe i podmioty zagraniczne (wniosek grupowy).

Więcej na ten temat w Tax Alert KPMG pt. „Zapowiedź zmian zasad wydawania interpretacji indywidualnych”

 

CIT: Zmiana po stronie kredytodawcy nie wpływa na zastosowanie zwolnienia z umowy DTT

W wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że zmiana po stronie kredytodawcy nie wpływa na zastosowanie art. 11 ust. 3 polsko-luksemburskiej u.p.o. Sąd wskazał, że w świetle polsko-luksemburskiej u.p.o. pojęcie kredytu walutowego czy pożyczki walutowej trzeba interpretować zgodnie z polskim prawem bankowym. Skoro w analizowanej sprawie kredytu udzielił polski bank, to późniejsza zmiana podmiotowa po stronie kredytodawcy, nie ma to wpływu na utratę przez kredyt „bankowego charakteru”. W konsekwencji, fakt, że odsetki od kredytu wypłacone są nierezydentowi nie będącemu bankiem, nie oznacza, że nie są spełnione warunki zwolnienia z art. 11 ust. 3 polsko-luksemburskiej u.p.o.

Pozostałe zagadnienia: Projekt zmian w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych

5 kwietnia 2018 r. został opublikowany projekt zmian dotyczący minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Zmiany te zostały wypracowane w wyniku roboczych konsultacji z Komisją Europejską. Kluczowe zmiany dotyczą: wprowadzenia wyłączenia z opodatkowania niewynajętych części budynków, ustalenia opodatkowania w wysokości 10 mln zł dla podatnika (a nie jak dotychczas dla budynku), wprowadzeniu wniosku o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego oraz wprowadzeniu szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie