Tax Alert: Zapowiedź zmian zasad wydawania interpretacji indywidualnych

Zmiany zasad wydawania interpretacji indywidualnych

W dniu 10 kwietnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w przepisach Ordynacji podatkowej.

1000
Dariusz Malinowski, Partner, KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Obligatoryjny wniosek grupowy

Obecnie przepisy Ordynacji podatkowej przyznają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji jednemu podmiotowi w jego indywidualnej sprawie bądź dobrowolnego wystąpienia przez kilka podmiotów, które są zaangażowane w daną transakcję lub inną czynność.

Projekt zakłada, że w przypadku gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcje lub inne czynności z udziałem podmiotu krajowego, podmiotu zagranicznego lub podmiotu, który ma stać się podmiotem krajowym lub podmiotem zagranicznym, zwane dalej „podmiotami powiązanymi”, interpretację indywidualną wydaje się wyłącznie na wniosek złożony wspólnie przez te podmioty krajowe i podmioty zagraniczne (wniosek grupowy).

Wprowadzenie w życie projektowanych zmian wywrze istotny wpływ na działalność przedsiębiorców, którzy otrzymali interpretacje indywidualne lub planują wystąpienie o interpretację w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi.

Ustawodawca przewidział nieliczne sytuacje, w których złożenie wniosku grupowego przez podmioty powiązane nie będzie obligatoryjne.
 

Wymogi wniosku grupowego

Zgodnie z projektem, we wniosku grupowym należy opisać m.in.:

  • uzyskane i oczekiwane główne korzyści, w tym korzyści podatkowe, wynikające z dokonania transakcji lub innych czynności;
  • wartość tych korzyści i okres, za który zostały określone; 
  • transakcje i inne czynności dokonane, będące w trakcie lub planowane, od których uzależnione jest, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, osiągnięcie głównych korzyści;
  • powiązania występujące lub mające powstać pomiędzy podmiotami objętymi wnioskiem grupowym.
     

Sankcje za braki formalne

Skutkiem niewskazania, zgodnie z wymaganiami, uzyskanych i oczekiwanych korzyści lub transakcji i innych czynności wpływających na te korzyści, będzie wyłączenie mocy ochronnej interpretacji indywidualnej.

Moc ochronna interpretacji nie będzie obowiązywać, jeśli podane we wniosku grupowym wartości głównych korzyści odbiegają co najmniej o 25 proc. od wartości rzeczywistych.
 

Wpływ na wydane interpretacje

Planowana nowelizacja dotyczy przede wszystkim przyszłych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, ale ma również wpływ na wydane dotychczas interpretacje indywidualne oraz aktualnie toczące się postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnych.

Zgodnie z treścią projektu, interpretacje indywidualne, których przedmiotem był stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, obejmujące transakcje lub inne czynności, które w świetle nowelizacji wymagają obligatoryjnie wniosku grupowego, wygasają z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian nie zostaną przekazane dodatkowe informacje wymagane dla wniosku grupowego na podstawie nowych przepisów.

W związku z krótkim vacatio legis, rekomendujemy weryfikację aktualnie posiadanych interpretacji indywidualnych, które według planowanych zmian powinny być wydane na wniosek grupowy, pod kątem ryzyka wyłączenia ich mocy ochronnej.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs