Dariusz Malinowski

Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych

KPMG w Polsce

Do KPMG dołączył w 1998 r. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych w odniesieniu do podatków i innych danin publicznych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Nadzoruje także projekty dotyczące zarządzania ryzykiem wynikających z prawa podatkowego, karno-skarbowego, a także ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

 • Bankowość
 • Energetyka i zasoby naturalne
 • Ochrona zdrowia
 • Plany ubezpieczenia zdrowotnego
 • Podatki
 • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
 • Rozstrzyganie sporów i kontrowersji podatkowych
 • Ubezpieczenia
 • Usługi finansowe
 • Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Licencjonowany doradca podatkowy

 • Dariusz jest współautorem komentarza do Ordynacji podatkowej wydawnictwa DIFIN, a także autorem licznych artykułów dotyczących prawa podatkowego opublikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, a także Pulsu Biznesu.