Podatkowe podsumowanie tygodnia 02.10 - 09.10.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 02.10 - 09.10.2017

Jest 9 października 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000

Kontakt

Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

VAT: Kwalifikacja na gruncie VAT czynności wykonywanych przez członków zarządu

Minister Rozwoju i Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 6 października 2017 r. (nr PT3.810L11.2017) rozstrzygnął, iż o kwalifikacji na gruncie Ustawy o VAT usług świadczonych przez członków zarządu działających na podstawie umów cywilnoprawnych przesądzają trzy przesłanki dotyczące: warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich. Zgodnie z przedmiotową interpretacją, członek zarządu nie działa jako podatnik VAT, jeżeli z analizy umowy wynika, że świadcząc usługi wykorzystuje infrastrukturę i organizację wewnętrzną spółki, uzyskuje stałe wynagrodzenie, a odpowiedzialność za wykonywane czynności ciąży na spółce. W przeciwnym razie, należy uznać, że członek zarządu występuje jako podatnik VAT.

CIT: Rozliczenie faktury korygującej w starym stanie prawnym

W wyroku z dnia 3 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2370/15) NSA wskazał, że noty/faktury odnoszące się do kosztów bezpośrednich danego roku podatkowego otrzymane po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego powinny być rozpoznawane na bieżąco tj. w dacie ich otrzymania.
NSA wskazał, że w starym stanie prawnym przepisy ustawy o CIT nie określały zasad korekt kosztów w związku z otrzymaniem faktur korygujących podwyższających cenę, a zatem w ocenie sądu, nie było podstaw do nakładania na spółkę obowiązku korygowania kosztów podatkowych wstecz, skoro deklaracje pierwotne, w momencie ich złożenia były prawidłowe.
W przeciwnym przypadku poprzez następczą zmianę umów podatnicy mogliby zmieniać swoje wcześniejsze rozliczenia podatkowe w sposób dla nich korzystny w danym momencie.
 

PIT: Projekt nowelizacji przepisów w ustawie PIT skierowany do Sejmu

4 października br. został skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt przewiduje wprowadzenie szeregu istotnych zmian w ustawie PIT m.in. w zakresie wysokości ryczałtu od najmu. Projekt ustawy przewiduje ograniczenie możliwości stosowania stawki ryczałtu w wysokości 8,5% wyłącznie do przychodów z najmu nieprzekraczających 100 tys. zł rocznie oraz wprowadzenie drugiej stawki ryczałtu w wysokości 12,5% w odniesieniu do przychodów przewyższających tę kwotę.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Projektowane zmiany w ustawie o PIT od 2018 roku”

Ceny transferowe: Wejście w życie rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej

W dniu 3 października br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie wskazuje m.in. na konkretne informacje, które podatnicy będą musieli zawrzeć w dokumentacjach podatkowych, to jest w dokumentacjach podstawowych (Local File), analizach danych porównawczych (Benchmarking Study), oraz dokumentacjach grupowych (Master File). Wprowadza ono również definicje kluczowych pojęć dotyczących dokumentacji.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej”

Pozostałe zagadnienia: Komunikat MF odnośnie obowiązków mikroprzedsiębiorców w zakresie JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

Dnia 4 października 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowany został komunikat dotyczący obowiązku przesyłania rejestru sprzedaży i zakupów VAT przez mikroprzedsiębiorców w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). Od 1 stycznia 2018 r. na mikroprzedsiębiorcach składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, będzie ciążył obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej rejestru sprzedaży i zakupów VAT. Prowadzony w tej formie rejestr podatnicy będą przesyłać do resortu finansów w formie JPK_VAT. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zachęca do testowego składania JPK_VAT już teraz. Ma to pozwolić na wcześniejsze przygotowanie się do należytego wypełniania obowiązku przesyłania JPK_VAT. Ponadto w sytuacji złożenia JPK_VAT już za październik, listopad i grudzień 2017 r. podatnicy mają otrzymać zwrot podatku nawet w ciągu 25 dni.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs