Tax Technology

Tax Technology

Usługi podatkowe, w których główny nacisk położony jest na optymalizację procesów podatkowych przy użyciu narzędzi technologicznych.

Usługi podatkowe, w których nacisk położony jest na optymalizację procesów podatkowych.

Można wskazać trzy wyzwania stojące dzisiaj przed podatnikami, które można określić trzema słowami – analiza, podstawowa efektywność i nadzór. Analiza to konieczność zarządzania ogromna ilością danych podatkowych, generowanych w różnych miejscach i w różnej formie. Efektywność to umożliwienie przeprowadzania tej analizy na bieżąco, w sposób nieobciążający nadmiernie zasobów podatnika. Nadzór z kolei oznacza kontrolę nad procesem, identyfikację jego słabych punktów i niedoskonałości.

Niepodołanie tym trzem wyzwaniom wywołuje trzy negatywne efekty – braki, opóźnienia i błędy – które w świecie podatków skutkują poważnymi sankcjami.

TaxTech to odpowiedź na wszystkie trzy wyzwania – to narzędzia usprawniające gromadzenie danych, wydajne silniki do ich analizy i rozwiązania pozwalające na bieżącą kontrolę każdego, pojedynczego źródła informacji.

W świecie, gdzie coraz większy nacisk kładzie się na „poprawność podatkową”, niemożliwe wydaje się dalsze prowadzenie działalności z wiarą wyłącznie w ludzkie zdolności.

Bądź z nami w kontakcie