Resort podaje dane dotyczące kontroli skarbowych i podatkowych. W jego ocenie kontrola jest najskuteczniejsza od lat.

Kontrola skarbowa jest najskuteczniejsza od lat

W ostatnim okresie mamy do czynienia z intensyfikacją działań kontrolnych prowadzonych przez organy skarbowe i podatkowe. Z danych udostępnianych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów wynika, że w 2015 r. zakończono łącznie 9 412 postępowań kontrolnych, co obejmowało kwotę ponad 18,5 mld złotych wykrytych nieprawidłowości. Jednocześnie porównanie trzech pierwszych kwartałów 2015 i 2016 roku wskazuje, że w 2016 roku zwiększyła się łączna kwota ustaleń nieprawidłowości o ponad 30%, przy średniej wysokości ustaleń na jedną zakończoną kontrolę podatkową w kwocie 3,71 mln zł.

1000

Kontakt

Dariusz Malinowski, Partner, KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Resort podaje dane dotyczące kontroli skarbowych i podatkowych. W jego ocenie kontrola jest najskuteczniejsza od lat.

Powyższe dane dobitnie wskazują, że prowadzone działania kontrolne wiążą się z coraz bardziej dotkliwymi skutkami dla podatników. Jednocześnie organy podatkowe i skarbowe zmieniają również sam sposób prowadzenia działań kontrolnych, korzystając z nowych narzędzi dostarczanych przez Ustawodawcę.

Analiza KPMG zawiera zestawienie kluczowych informacji w zakresie aktualnych priorytetów i praktyk organów podatkowych i skarbowych. Może stanowić istotne wsparcie dla podatników w zakresie identyfikacji ryzyk podatkowych w ramach swoich struktur oraz odpowiedniego dostosowania się do nowej rzeczywistości podatkowej.

© 2024 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs