Ceny transferowe przedmiotem coraz większego zainteresowania administracji podatkowej

Ceny transferowe na celowniku administracji podatkowej

18 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny komunikat, wskazujący na działania jakie organy kontroli podatkowej będą podejmowały w celu ograniczenia nadużyć skarbowych i uszczelnienia systemu podatkowego.

1000

Kontakt

Ceny transferowe - wiadomości

Zgodnie z informacją zawartą w komunikacie, priorytetem Ministerstwa Finansów jest ograniczenie zjawiska szkodliwej „optymalizacji" podatkowej poprzez zwalczanie sztucznych czynności/schematów wykorzystywanych przede wszystkim przez korporacje międzynarodowe oraz aktywne ograniczenie nadużyć w ramach stosowania cen transferowych.

Minister uzasadnia podjęcie nowych działań w kierunku uszczelnienia polskiego systemu podatkowego prezentując następujące dane:

  • w latach 2008 - 2015 polska gospodarka wzrosła o 39,16 proc. podczas gdy należności z tytułu podatku CIT spadły w tym okresie o 4,95 proc.,
  • udział dochodów budżetowych państwa z CIT w PKB spadł z poziomu 2,11 proc. w 2008 r. do poziomu 1,44 proc. w 2015 r.

 

Nowe kompetencje Departamentu Systemu Podatkowego

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo poczyniło pierwsze kroki w celu ograniczenia nadużyć podatkowych m.in. poprzez utworzenie centrum kompetencji w Departamencie Systemu Podatkowego odpowiadającego w szczególności za następujące zadania:

  • przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez stosowanie generalnej klauzuli antyabuzywnej,
  • zawieranie porozumień dotyczących uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych,
  • nadzór nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego (w szczególności ukrócenie procederu „legalizacji” schematów abuzywnych przez system interpretacji).

Rada do Spraw Przeciwdziałaniu Unikaniu Opodatkowania

Uszczelnienie systemu podatkowego ma również nastąpić poprzez powołanie do życia, do dnia 13 września 2016 r., Rady do Spraw Przeciwdziałaniu Unikaniu Opodatkowania odpowiedzialnej za wydawanie opinii w zakresie zasadności zastosowania klauzuli w postępowaniach podatkowych.

Pełna treść komunikatu Ministerstwa Finansów dostępna jest tutaj.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs