• 1000

10-12 czerwca 2024 r. | Sopot

Europejski Kongres Finansowy skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki. Debaty te odbywają się w ramach seminariów i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych komitetów sterujących i rad programowych. 

Jak co roku eksperci KPMG wezmą udział w dyskusjach merytorycznych podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

Panele dyskusyjne KPMG z udziałem ekspertów:

GenAI. Rewolucja przemysłowa 4.0. Jak skutecznie i etycznie ją przeprowadzić.

Data: 11 czerwca 2024 r. | 11:00 – 12:00

Sala: Columbus AB

Panel skupi się na kluczowych wyzwaniach i możliwościach, jakie niosą ze sobą nowe modele GenAI. Eksperci omówią, w jaki sposób branża finansowa będzie ewoluować w najbliższej przyszłości dzięki wykorzystaniu GenAI. Przedyskutują etyczne aspekty związane z wykorzystaniem GenAI i ich wpływ na proces adopcji tych technologii. Poruszą także temat, jak te zmiany wpłyną na funkcjonowanie sektora finansowego oraz ocenią, czy zasługują one na miano Rewolucji Przemysłowej 4.0.

Czy sektor bankowy jest gotowy na sfinansowanie zielonej transformacji?

Data: 11 czerwca 2023 r. | 16:00 – 17:00

Sala: Baltic Panorama

Dyskusja z przedstawicielami sektora finansowego oraz dużych przedsiębiorstw niefinansowych w zakresie:

 • Jak kwestie zrównoważonego finansowania uwzględniane są w strategiach biznesowych i ofercie produktowej banków? Co może być dla banków najważniejszą motywacją do przekierowania przepływów pieniężnych na sfinansowanie zielonej transformacji?
 • Jaki wpływ na strukturę portfela aktywów banków będzie miało wdrożenie wymogów Taksonomii UE (w tym raportowania wskaźnika Green Asset Ratio) oraz ujawnienia dotyczące emisyjności inwestycji i portfeli kredytowych?
 • Jakie wyzwania napotykają banki i inne instytucje finansowe na drodze do zazielenienia swoich portfeli?
 • Jakie wyzwania napotykają firmy przemysłowe w realizacji strategii „go green”?
 • Jakich dodatkowych danych będą wymagać banki od swoich klientów?
 • Jak banki mogą dodatkowo wspierać transformację swoich klientów?
 • Czy promowanie zrównoważonego finansowania wpłynie na zróżnicowanie oferty cenowej kredytów?

Bankowość przyszłości. Kluczowe czynniki wzrostu w najbliższej dekadzie.

Data: 12 czerwca 2023 r. | 10:30 – 11:30

Sala: Baltic Panorama

Podczas panelu eksperci z branży finansowej omówią najważniejsze wyzwania i możliwości stojące przed sektorem bankowym w ciągu najbliższych 10 lat.
Prelegenci będą analizować wpływ zmieniających się oczekiwań klientów oraz nowych technologii na rozwój bankowości.
Uczestnicy dowiedzą się, jakie innowacje i strategie mogą napędzać wzrost sektora w nadchodzącej przyszłości.

Udział ekspertów KPMG w pozostałych panelach:

Rola sektora finansowego w dekarbonizacji i przywracaniu bioróżnorodności w sektorze produkcji żywności.

Data: 11 czerwca 2023 r. | 11:00 – 12:00

Sala: Marco Polo E

Patronat: KPMG, UNGC, BNPP

 • Sektor produkcji żywności jest relatywnie dużym emitentem GHG i wpływa na pozostałe kwestie środowiskowe. W sektorze istnieje wiele możliwości (dźwigni) ograniczenia i przede wszystkim usuwania GHG z atmosfery.
 • Bank jest naturalnym uczestnikiem ekosystemu produkcji żywności, poza wątkiem finansowania, pełni rolę animatora, integratora transformacji. W ofercie posiada produkty do transformacji.
 • Chcemy robić więcej. Wiemy jednak, że zgodnie z CSRD, największe emisje w łańcuchu wartości występują w scope 3, na poziomie producentów. Dlatego wychodzimy z ofertę dla firm spożywczych w zakresie transformacji ich dostawców.
 • Praktyki rolnictwa regeneratywnego są jedną z głównych dźwigni dekarbonizacji w sektorze produkcji żywności – i tu rozwiązanie w postaci KLIM.
 • Niezbędna jest współpraca i integracja działań – regulatora, rynku i instytucji finansowych, transformacja musi być opłacalna.

KOMPENDIUM CEO – Sesja II Ryzyko bankowe – mapa wyzwań dla sektora bankowego. Okrągły stół CRO

Data: 11 czerwca 2024 r. | 16:00 – 17:00

Sala: Marco Polo E

Celem debaty jest omówienie kluczowych rodzajów ryzyka stojących przed sektorem bankowym w Polsce oraz naszkicowanie związanej z tym mapy wyzwań.

Debata obejmie kluczowe zagrożenia dla systemu bankowego w Polsce, wskazane przez ekspertów EKF:

 • Ryzyko geopolityczne i jego konsekwencje dla sektora,
 • Ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej w kontekście nowych wymogów nadzorczych,
 • Wyzwania związane z nadpłynnością sektora

Wskaże także pożądane kierunki działań, aby sektor bankowy w większym stopniu miał możliwość wspierania gospodarki.

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest płatny. Rejestrację prowadzi organizator – Centrum Myśli Strategicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia.

informative image