Czym jest Biała lista podatników VAT?

Jest to połączona i rozszerzona o nowe dane baza podatników VAT. Jednym z kluczowych elementów "Białej listy" są dane o rachunkach bankowych podatników.

 

Dlaczego jest ważna?

Oprócz ułatwienia procesu weryfikacji kontrahentów, "Biała lista" jest niezbędna do uniknięcia potencjalnych sankcji.

Od 1 stycznia 2020 roku, realizacja płatności powyżej 15 000 zł na rachunek inny, niż zgłoszony na Białej Liście podatników VAT skutkuje:

  • brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu,
  • solidarną odpowiedzialnością nabywcy za niezapłacony VAT kontrahenta.

 

Dlatego sprawdzaj swoich kontrahentów na "Białej liście" podatników VAT z wykorzystaniem aplikacji K-scanner!

Aplikacja K-scanner by KPMG – główne korzyści z wdrożenia

Szybka i automatyczna weryfikacja kontrahentów:

  • aplikacja sprawdza podmioty pod kątem ich rejestracji (m.in. czy czynny podatnik VAT),
  • sprawdza rachunek bankowy (m.in. czy jest na "Białej liście"),
  • weryfikuje działalność kontrahenta (m.in. czy jest zawieszona lub w upadłości);

Archiwizacja danych:

  • aplikacja sama zapisuje wyniki sprawdzenia kontrahentów,
  • użytkownik ma ciągły dostęp do archiwum.

Dowiedz się więcej