• Renata Kulpa, autor |
1 min

W dniu 29 listopada 2022 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, na mocy której nastąpiło podwyższenie stawki diety za czas zagranicznej podróży służbowej.

Nowelizacją rozporządzenia ustawodawca wprowadził podwyżkę diet w przypadku niektórych delegacji zagranicznych oraz zwiększenie kwot limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych (dotyczy to m.in. Francji, Danii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Austrii, Belgii, czy Grecji). W przypadku niektórych państw (m.in. Niemiec, Hiszpanii, czy Portugalii) zmianie uległ jedynie limit kosztów na nocleg.

W odniesieniu natomiast do niektórych państw ustawodawca zdecydował się na utrzymanie wskazanych wyżej stawek na dotychczasowym poziomie, ustalonym jeszcze w 2013 roku, co w przypadku rosnących kosztów związanych z odbywaniem podróży służbowej wydaje się być nieuzasadnione.

Ponadto ustawodawca zdecydował, że w przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed 29 listopada 2022 r., należności z tytułu zagranicznych delegacji ustala się:

  • za czas podróży przypadający przed 29 listopada 2022 r. – na podstawie przepisów dotychczasowych (tj. kwoty diet i limitów obowiązujące do dnia 29 listopada 2022 roku);
  • za czas podróży przypadający od 29 listopada 2022 r. – na podstawie nowych przepisów (tj. kwoty diet i limitów obowiązuje od dnia 29 listopada 2022 roku).

Jednocześnie przypominamy o zmianie wysokości diet w przypadku podróży krajowych, o której informowaliśmy we wrześniu 2022 r.
Przejdź do artykułu „Wyższe diety za podróż służbową”.

Powiązane