• Renata Kulpa, autor |
1 min

28 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, na mocy której nastąpiło podwyższenie stawki diety za czas podróży służbowej na terenie kraju z 30 zł (stawka obowiązująca od dnia 1 marca 2013 r.) do 38 zł.

Na skutek zmian w wysokości diety za każdą dobę w podróży służbowej, zmianie ulegną także inne świadczenia z tytułu podróży służbowej ustalone w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. Wysokość diety ma bowiem wpływ m.in. na:

a)     ryczałt noclegowy w podróży krajowej – wynosi on 150% diety, a zatem ulegnie zwiększeniu z 45 zł do 57 zł,

b)     limit noclegowy w podróży krajowej wynoszący 20- krotność diety za jeden nocleg – zwiększy się on więc z 600 zł do 760 zł,

c)     ryczałt na przejazdy miejscowe w podróży krajowej - wynosi on 20% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży służbowej – dotychczas było to 6 zł, a po zmianie stawki diety będzie to kwota 7,60 zł.

Zgodnie jednak z treścią wspomnianego wyżej rozporządzenia, nie każdy pracownik odbywający podróż służbową będzie uprawniony do otrzymania diety we wskazanej wysokości. Zasady przyznawania diety służbowej ustalone zostały w następujący sposób:

1.     Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

  • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
  • od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2.     Jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

  • do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Dodatkowo kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie – 25% diety;
  • obiad – 50% diety;
  • kolacja – 25% diety.

Wskazana powyżej zmiana dotyczy państwowych oraz samorządowych jednostek sfery budżetowej, a także tych podmiotów, które w swoich wewnętrznych regulacjach ustaliły wysokość diety według poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Powiązane

Inne publikacje i usługi