• Renata Kulpa, autor |
1 min

15 września 2022 roku opublikowana została treść rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku.

W dniu 15 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku.

Treść rozporządzenia przewiduje dwie podwyżki płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej na przestrzeni roku.

Zgodnie z opublikowaną treścią rozporządzenia, od 1 stycznia 2023 r.:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3 490 zł,
  • minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 22,80 zł.

Dodatkowo, od 1 lipca 2023 r.:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3 600 zł,
  • minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 23,50 zł

Planuje się, iż w porównaniu do 2022 r., minimalne wynagrodzenie za pracę ostatecznie wzrośnie o 600 zł (obecnie wynosi ono 3000 zł), natomiast minimalna stawka godzinowa wzrośnie o 3,90 zł (obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 19,60 zł).

Wskazane powyżej stawki uległy zmianie w stosunku do ostatniej treści projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku, o którym wspominaliśmy w poprzednim artykule.

Powiązane

Inne publikacje i usługi