• Krzysztof Wojciechowski, autor |
  • Elżbieta Pawlak, autor |
2 min

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, która wprowadza m.in. nowe obowiązki dla właścicieli budynków w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej. Zgodnie z nowelizacją inwestorzy (zarówno deweloperzy jak i inwestorzy indywidualni) będą zobowiązani dołączyć świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Za brak przekazania nabywcy albo najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej będzie grozić kara grzywny.

Podstawa prawna i cel wprowadzanych zmian

W dniu 15 września 2022 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, która wprowadza nowe obowiązki dla właścicieli budynków i lokali mieszkalnych w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.

Ustawa została uchwalona w celu poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce oraz dostosowania regulacji do przepisów unijnych dotyczących efektywności energetycznej.

Nowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości

  • Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor (zarówno deweloper jak i inwestor indywidualny) będzie zobowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Obowiązek ten będzie dotyczył zawiadomień i wniosków złożonych po dniu wejścia w życie Ustawy nowelizującej.
  • Ustawa wprowadza obowiązek podawania w treści ogłoszeń lub reklam dotyczących zbycia lub najmu budynku lub lokalu mieszkalnego wskaźników charakterystyki energetycznej, w przypadku, gdy dla budynku zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Jak wynika z uzasadnienia projektu, nałożenie tego obowiązku ma na celu budowanie świadomości społecznej oraz dążenie do wznoszenia budynków energooszczędnych.
  • Do 31 grudnia 2024 roku w określonych budynkach wprowadzony zostanie obowiązek instalacji systemów automatyki i sterowania. Jednocześnie określono katalog wyłączeń w zakresie dokonywania kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji m.in. w przypadku zastosowania w budynku zaawansowanych systemów automatyki i sterowania.
  • Przepisy wprowadzają dodatkowy obowiązek kontroli systemów ogrzewania i połączonych systemów ogrzewania i wentylacji oraz dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW.

Pozostałe założenia nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane

  • Notariusz w akcie notarialnym, którego przedmiotem będzie zbycie prawa własności budynku lub części budynku lub zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, będzie zobowiązany zawrzeć informację o przekazaniu nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej, a w przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa, notariusz pouczy o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.
  • Nowelizacja zakłada ponadto powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków dotyczących wszystkich świadectw. 

Kiedy powższe przepisy wejdą w życie?

Ustawa nowelizująca została przekazana do Senatu. Przepisy tej ustawy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli prawdopodobnie wiosną 2023 roku

Jak możemy pomóc?

KPMG Law wspiera swoich klientów m.in. w zakresie:

  • przygotowywania i przeprowadzania transakcji nieruchomościowych;
  • analiz stanu prawnego nieruchomości;
  • inwestycji budowlanych.

Zapraszamy do kontaktu.

Powiązane

Inne publikacje i usługi