Krzysztof Wojciechowski

Partner Associate, radca prawny, KPMG Law

KPMG w Polsce

Krzysztof Wojciechowski posiada doświadczenie i doradza klientom w zakresie następujących specjalizacji: prawa nieruchomości i prawa budowlanego oraz prawa upadłościowego, restrukturyzacji przedsiębiorców oraz prawa bilansowego. Doradzał w procesie pozasądowej restrukturyzacji i sanacji spółki z o.o. z siedzibą w Polsce prowadzącej działalność produkcyjną, będącej częścią międzynarodowej grupy kapitałowej; w ramach specjalizacji dotyczącej upadłości i restrukturyzacji, prowadził transakcje restrukturyzacji grupy przedsiębiorców połączonej z wymuszoną sprzedażą aktywów oraz reprezentował klientów w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości; dokonuje oceny bilansów spółek celem ustalenia ryzyka odpowiedzialności kadry zarządzającej za zobowiązania spółki oraz proponuje rozwiązania zmniejszające lub wykluczające taką odpowiedzialność.

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

  • Uprawnienia do wykonywania zawodu Maklera Papierów Wartościowych