• Sebastian Kałuża, autor |

W 2021 roku w Twoim e-PIT udostępniono zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 za 2020 rok. Są one już dostępne od 15 lutego 2021 r. Roczne rozliczenia podatkowe w systemie Twój e-PIT są przygotowywane w oparciu o dane zgromadzone przez fiskusa.

Co to jest Twój e-PIT?

Twój e-PIT jest to zeznanie podatkowe przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Usługa ta jest udostępniana podatnikom już po raz trzeci, jednak w tym roku jest ona dostępna po raz pierwszy przez e-Urząd Skarbowy, uruchomiony 1 lutego 2021 r. Elektroniczny urząd skarbowy ma służyć do załatwiania spraw online dotyczących PIT, CIT, VAT, jak i sprawdzenia stanu ich realizacji. Na razie uruchomiono tylko część funkcjonalności w ramach e-Urzędu Skarbowego, a jego dalszy rozwój jest planowany na najbliższe lata.

Zeznania PIT-37 (dla podatników uzyskujących m.in. przychody z umów o pracę, zlecenia, o dzieło zawartych z polskim płatnikiem) oraz PIT-38 (dla podatników uzyskujących przychody kapitałowe, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) są przygotowywane na podstawie informacji od płatnika/pracodawcy, czy też danych z ubiegłorocznych zeznań podatkowych. Ponadto, w PIT-37 znaleźć powinna się m.in. również ulga na dzieci i numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty podatku.

Zeznania PIT-28 (dla podatników uzyskujących przychody np. z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) oraz PIT-36 (dla podatników uzyskujących przychody np. z umów najmu i dzierżawy rozliczanych na zasadach ogólnych albo np. uzyskujących przychody z emerytur i rent z zagranicy) są przygotowywane między innymi na podstawie danych z ubiegłorocznych zeznań oraz danych, które ma urząd skarbowy, takich jak wysokość wpłaconych zaliczek na podatek.

Zeznanie PIT-28 można składać w usłudze Twój e-PIT do 1 marca 2021 r., a termin na złożenie pozostałych zeznań podatkowych za 2020 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT należy w pierwszej kolejności zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Można to uczynić na 3 sposoby:

 

  • przez serwis polskiego rządu (login.gov.pl) przy pomocy: profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej,
  • danymi podatkowymi, tj. potrzebne mogą być numer PESEL (albo NIP i data urodzenia), kwota przychodu z rozliczenia za 2019 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy), kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r. Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z ostatnio składanego zeznania podatkowego wynosi zero, skorzystanie z tej możliwości logowania nie jest możliwe,
  • przez aplikację mObywatel, która może zostać aktywowana przy pomocy profilu zaufanego.

Co można zrobić z Twój e-PIT?

Możliwości usługi Twój e-PIT zależą od rodzaju składanego zeznania podatkowego. W przypadku zeznań PIT-37 oraz PIT-38 możliwości są następujące:

  • zaakceptowanie przygotowanego zeznania podatkowego,
  • zmiana albo dodanie niektórych danych, np. nowych ulg podatkowych i akceptacja takiego zeznania podatkowego,
  • odrzucenie przygotowanego zeznania podatkowego i samodzielne wypełnienie formularza w usłudze Twój e-PIT albo rozliczenie się w innej formie (np. złożenie zeznania podatkowego osobiście w urzędzie skarbowym),
  • brak podjęcia działań- wtedy 30 kwietnia 2021 r. zeznanie podatkowe w usłudze e-PIT zostanie uznane za złożone, chyba że rozliczenie nastąpiło w innej formie.

W przypadku zeznań PIT-28 oraz PIT-36 możliwości są podobne z wyjątkiem ostatniego punktu. Zeznania PIT-28 oraz PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Czy warto skorzystać z Twój e-PIT?

Twój e-PIT zdecydowanie stanowi ułatwienie dla większości podatników, którzy nie muszą już samodzielnie wypełniać w całości deklaracji podatkowych. Ponadto, w przypadku zeznań PIT-37 oraz PIT-38 nie ma możliwości, że przekroczą oni termin na roczne rozliczenie podatkowe, ponieważ z końcem kwietnia deklaracje składane są automatycznie.

Należy zwrócić uwagę na skrócony termin zwrotu nadpłaty w przypadku złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takiej sytuacji, nadpłata podlega zwrotowi w terminie 45 dni.

Podatnicy, których zeznanie podatkowe zostało automatycznie złożone z końcem kwietnia i którzy nie zapłacili podatku należnego, do końca maja powinni otrzymać informację od organu podatkowego o konieczności zapłaty należności. Termin na dokonanie wpłaty wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji przez organ podatkowy. W przypadku dokonania wpłaty w tym terminie, nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Podsumowując, warto skorzystać z usługi Twój e-PIT, ponieważ stanowi ona niewątpliwe ułatwienie w składaniu zeznań podatkowych. Warto jednak też sprawdzić przygotowaną przez KAS deklarację podatkową, ponieważ, należy pamiętać, że co do zasady za prawidłowość rocznego zeznania podatkowego odpowiedzialność ponosi podatnik.