Sebastian Kałuża: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Global Mobility Services

Sebastian dołączył do KPMG w 2017 roku. Jest doradcą podatkowym oraz aplikantem adwokackim. W swojej bieżącej pracy współpracuje z zagranicznymi biurami KPMG świadcząc usługi podatkowo-ubezpieczeniowe, bierze udział w licznych projektach doradczych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz jest autorem wielu komentarzy publikowanych w prasie podatkowej.