• Anna Panek, autor |

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”) została przekazana Prezydentowi do podpisu.

Pod koniec 2017 r. rozpoczęły się prace nad ustawą mającą na celu wprowadzenie ułatwień dla podmiotów (osób) rozpoczynających działalność gospodarczą. Nowela miała zapewnić również przyspieszenie i usprawnienie działania sądów rejestrowych oraz ułatwić z nimi kontakt.

26 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która miała rozpocząć rewolucję cyfrową w zakresie postępowania rejestrowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Ostatni jej etap miał rozpocząć się 1 marca 2020 roku. Ustawa zakładała, iż z dniem 1 marca 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli wysyłać wnioski do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tylko w postaci elektronicznej. Ustawa przewidywała również, iż od tego dnia prowadzenie akt rejestrowych, dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, odbywać się będzie wyłączenie w systemie teleinformatycznym, a akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie będą podlegały przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym.

Jednak w dniu 13 lutego 2020 roku Sejm przyjął ustawę (druk 45 i 45A) odraczającą wejście w życie przepisów dotyczących wprowadzenia nowego systemu teleinformatycznego e-KRS.

Zgodnie z Ustawą (art. 12) przepisy, które miały wejść w życie 1 marca 2020 roku, wejdą w życie 1 marca 2021 roku.

 

*

Zachęcamy do zapoznania się z wcześniejsz a publikacją dotyczącą digitalizacji postępowania rejestrowego:

https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2020/01/know-your-market-digitalizacja-postepowania-rejestrowego-juz-w-tym-roku.html