Jakub Roszkiewicz: autor, Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

Jakub dołączył do KPMG w 2014 r. natomiast tematyką cen transferowych zajmuje się od 2011 r. Jakub specjalizuje się w doradztwie w zakresie tworzenia efektywnych modeli rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi jak również kształtowania i modelowania łańcucha wartości dodanej polskich i międzynarodowych grup kapitałowych prowadzących działalność w ramach różnych branż. Koordynuje i uczestniczy w licznych projektach z zakresu cen transferowych obejmujących w szczególności sporządzanie oraz weryfikację dokumentacji podatkowej, przygotowanie analiz rynkowego poziomu cen i uzasadnień biznesowych do reorganizacji struktur w ramach grup kapitałowych. Brał udział w licznych projektach typu due dilligence w ramach, których był odpowiedzialny za obszar cen transferowych. Jakub jest autorem wielu publikacji dotyczących problematyki cen transferowych i prowadzi szkolenia i warsztaty w tym zakresie.