Michał Komar: autor, Senior Associate, radca prawny, KPMG Law

Michał specjalizuje się w przepisach prawnych z obszaru Life Science i ochrony zdrowia. Świadczy pomoc prawną w sprawach dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków, ich wytwarzania, dystrybucji, reklamy oraz refundacji. Doradza przy tworzeniu i prowadzenia podmiotów leczniczych.