Michał Komar

Senior Associate, radca prawny, KPMG Law

KPMG w Polsce

Michał Komar dołączył do zespołu KPMG Law w 2017 r. Michał specjalizuje się w przepisach prawnych z obszaru Life Science. Świadczy pomoc prawną w sprawach dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, suplementów diety (środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego) i kosmetyków, ich wytwarzania, dystrybucji, reklamy oraz obejmowania ich refundacją ze środków publicznych. Doradza również przy tworzeniu i funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia.

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

  • absolwent kursu prawa angielskiego i europejskiego British Law Centre, University of Cambridge

  • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie