Konsesjonssøknad

Vi bistår foretak med søknader om konsesjoner og andre tillatelser til Finanstilsynet, og tilbyr ekspertbistand innen utarbeidelse av samtlige deler av konsesjonssøknaden.

Foretak som tilbyr finansielle tjenester, som banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond, er underlagt omfattende krav til blant annet organisering, kapital og utøvelse av virksomheten.

En sentral del av KPMGs tilbudsspekter innen finansregulatorisk rådgivning og Compliance Services, er å bistå foretak i forbindelse med søknader om konsesjoner og andre tillatelser til Finanstilsynet. Et utvalg av tjenestene vi kan tilby:

  • Ekspertbistand innen utarbeidelse av samtlige deler av konsesjonssøknaden
  • Bistand til organisering av virksomheten 
  • Evaluering av risiko og kapitalbehov (ICAAP)
  • Beregning av kapitaldekning 
  • Utarbeidelse av retningslinjer og rutiner

Videre bistår vi i dialogen med relevante offentlige myndigheter for å sikre en effektiv og ryddig søknadsprosess. Vi bistår også med rådgivning knyttet til kravene til regulerte foretaks virksomhet og organisering, herunder myndighetskontakt med norske og utenlandske myndigheter.

Har du spørsmål knyttet til det å søke konsesjon eller ønsker å vite mer om hva vi kan tilby, ta kontakt med oss.