Styrets kompetanse: Nøkkelen til effektiv virksomhetsstyring

Med våre tilpassede kurs og kompetansehevingsprogrammer kan styremedlemmer skaffe seg kunnskapen de trenger for å håndtere dagens komplekse virksomhetsstyring.

Styremedlemmers kompetanse innen virksomhetsstyring er avgjørende for å sikre sunn og effektiv ledelse i dagens komplekse forretningsmiljø. Med stadig nye lovendringer, og et skiftende økonomisk landskap  og usikkerhet er det essensielt at styremedlemmene forstår de nyeste kravene og beste praksisene innen virksomhetsstyring, risikohåndtering og compliance/etterlevelse.

For å være forberedt kreves det regelmessig vurdering av risiko selskapet er eksponert for, inkludert scenario-planlegging, stresstesting av strategiske antagelser, analyse av nedadgående scenarioer, vurdering av risikosammenheng, og innhenting av uavhengige tredjepartsperspektiver.

 

Et kompetent styre kan bidra til å sikre langsiktig bærekraft og verdiskaping for virksomheten. De må være rustet til å håndtere strategiske beslutninger, identifisere og adressere risikoer og sikre overholdelse av etiske standarder og juridiske krav. Gjennom kompetanseheving og kursing kan styremedlemmene oppdatere sin kunnskap og utvikle ferdigheter som er nødvendige for å møte utfordringene i dagens dynamiske forretningslandskap.

KPMG har tverrfaglig ekspertise og bred bransjeerfaring, og tilbyr skreddersydde kurs og kompetansehevingsprogrammer designet for å styrke styremedlemmers ferdigheter og kunnskap innen virksomhetsstyring.

Dette kan vi hjelpe deg og styret med innen virksomhetsstyring

  • Kompetanseheving på styrets rolle og ansvar relatert til virksomhetsstyring
  • Internrevisjon
  • Strategiske risikovurderinger
  • Opplæring av nye styremedlemmer i virksomhetens virksomhetsstyring
  • Gap anaalyse av virksomhetsstyringen

Ta kontakt med en av våre spesialister innen virksomhetsstyring

Vi har spesialister innenfor hele spekteret av styre og virksomhetsstyring-tematikken