Kine Kjærnet

Partner

KPMG i Norge

Kine er partner i Risk Consulting hvor hun leder GRC, Governance, risk and compliance, som blant annet leverer tjenestene virksomhetsstyring, risikostyring, internkontroll, compliance og internrevisjon for privat og offentlig sektor.
Kine har betydelig erfaring fra en rekke oppdrag relatert til blant annet etablering av helhetlig virksomhetsstyring og hun brenner for integrering og helhetsforståelse av styringsprosesser, risikostyring, internkontroll og etterlevelse, samt bruk av teknologi for å effektivisere styring og kontrollprosesser.

Kine har en omfattende rådgivning- og revisjonserfaring fra Norge og England og har spesialisert seg på er internkontroll knyttet til finansiell rapportering (ICFR), og spesielt for selskaper som må etterleve Sarbanes-Oxley Act 404.

Hun er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor og har bakgrunn Norges Bank Real Estate Management og Deloitte.


Kontakt:
kine.kjaernet@kpmg.no
+47 905 69 124
LinkedIn

 • Prosessforbedring
 • Rådgivning
 • Selskapsledelse, risiko og compliance - teknologi
 • Styregovernance
 • Styring av finansiell risiko
 • Svakheter i internkontroll
 • Tjenester - internrevisjon, risiko og compliance
 • Økonomistyring
 • 2011 Master I revisjon og regnskap, NHH

 • 2011 Master I revisjon og regnskap, NHH 2008, MA Hons International Business, University of Edinburgh

 • Statsautorisert revisor

 • 2020 – dd. KPMG AS, Partner, Risk Consulting, GRC

 • 2018 – 2020 Deloitte AS, Risk Advisory, Director

 • 2016 – 2017 Norges Bank Real Estate Management, Senior Compliance and Control Advisor

 • 2008 – 2016 Deloitte AS, Audit and Advisory, Risk Advisory, Trainee, Senior Associate, Manager, Senior Manager